header afbeelding

Speelstraten

Een speelstraat kan ingericht worden in (een deel van) de zomervakantie tussen 1 juli en 31 augustus. 
Een aanvraag indienen voor een speelstraat moet gebeuren bij Marina Dockx (014 50 71 05 – marina.dockx@vorselaar.be).

Regels

  1. Aanvragen gebeuren enkel door middel van dit voorgedrukt formulier dat, vóór 1 juni wordt binnengestuurd.
  2. Een speelstraat kan enkel worden ingericht in een periode binnen (een deel van) de zomervakantie tussen 1 juli en 31 augustus. 
  3. Aanvangs- en sluitingsuur: van 9u tot 17u. Tijdens deze periode is doorgaand verkeer verboden en is er enkel doorgang voor veiligheidsdiensten en bepaald verkeer voor de bewoners zelf mogelijk.
  4. De aanvraag dient een degelijke motivatie te bevatten voor de inrichting van een speelstraat. Bij de aanvraag moeten 2 verantwoordelijken worden vermeld. Tevens dient te worden vermeld hoeveel kinderen gebruik maken van de speelstraat.
  5. De verantwoordelijken staan in voor de plaatsing van de signalisatie. Zij zijn ook het aanspreekpunt voor de politie en gemeente.
  6. Enkel volledig formulieren komen in aanmerking. Tenminste 2/3 van de families in de straat tekenen mee voor akkoord.

Verkeerswetgeving
Weinig mensen kennen de wetgeving omtrent de inrichting van de speelstraten.

Het K.B. (1/12/1975) zegt: 
“22septies (1) In de speelstraten is de ganse breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen, in hoofdzaak door kinderen. De personen die spelen worden gelijkgesteld met voetgangers; evenwel zijn de bepalingen van artikel 42 van dit besluit niet van toepassing. Alleen bestuurders van motorvoertuigen, die in de straat wonen of wier garage in die straat gelegen is, alsook prioritaire voertuigen als bedoeld in artikel 37, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt, alsook fietsers, hebben toegang tot speelstraten.

22septies (2) De bestuurders die in de speelstraten rijden, moeten dit stapvoets doen; ze moeten de doorgang vrij laten voor de voetgangers die spelen, hen voorrang verlenen en er zo nodig voor stoppen. Fietsers moeten zonodig afstappen. De bestuurders mogen de voetgangers die spelen niet in gevaar brengen en niet hinderen. Ze moeten bovendien voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen.”