header afbeelding

Inname openbaar domein

Je kan twee types toelatingen aanvragen voor het gebruik van het openbaar domein.

Tijdelijke inname openbaar domein – werken, verhuis, stelling, …

Je neemt de openbare weg in om iets op een privéterrein te kunnen uitvoeren. Dit kan gaan om een verhuis, levering of ophaling goederen, bouwwerken aan een woning, bouwwerken met een container, dakwerken met een stelling op het voetpad, … Je moet dus geen weg of trottoir openbreken.

Je vraagt deze toelating voor inname openbaar domein ten laatste vijf werkdagen vooraf aan. Een verlenging van een toelating moet je ten laatste 2 werkdagen voor het einde van de vergunning aanvragen.

Je doet jouw aanvraag via de website. Je moet hiervoor inloggen met jouw eID of een account aanmaken.

Heb je vragen, neem dan contact op met de gemeente.

Signalisatievergunning voor wegenwerken – meestal door een aannemer

Dit is een toelating die nodig is wanneer een aannemer een deel van het openbaar domein moet gebruiken om grondwerken uit te voeren. Dit kunnen nutsleidingswerken zijn, heraanleg van wegen, rioleringswerken of herstellingen van het openbaar domein. Deze vergunning kan enkel door aannemers of de gemeente zelf worden aangevraagd.

Je moet een signalisatievergunning ten laatste 20 werkdagen vooraf aanvragen via deze link.

Spoedprocedure

Voor een toelating inname openbaar domein is een spoedprocedure mogelijk, uiterlijk tot 3 werkdagen voor de inname. Voor een signalisatievergunning is een spoedprocedure mogelijk, tot uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de grondwerken. Je betaalt een belasting van 50 euro als je een spoedprocedure gebruikt. 

Kostprijs

  • Je mag het openbaar domein 4 dagen gratis innemen per kalenderjaar.
  • Vanaf een inname van minstens 5 dagen, betaal je 0,30 euro per m² per dag, met een minimum van 40 euro per inname.
  • Voor een toestemming via de spoedprocedure betaal je 50 euro.

Enkele afspraken

  • De signalisatie dient te worden voorzien en geplaatst door de uitvoerder van de werken. Enkel parkeerverboden worden voorzien door de gemeente.
  • Je neemt de verkeersborden weg zodra je het openbaar domein niet meer gebruikt.
  • Het lokaal bestuur heeft het recht om wijzigingen aan de signalisatie aan te brengen. Je moet de kosten betalen die hieraan verbonden zijn.
  • De toelating inname openbaar domein (of een kopie) moet altijd op de werf aanwezig zijn. Je moet deze altijd kunnen tonen aan een afgevaardigde van het lokaal bestuur.
  • Blijf je in gebreke, dan plaats het lokaal bestuur de signalisatie op jouw kosten.
  • Je moet voor elke inname een nieuwe toelating vragen. Een bestaande vergunning kan je laten verlengen.
  • Als je na jouw aanvraag het openbaar domein toch niet wil innemen, dan moet je dit ten laatste één werkdag voor de inname melden. Enkel dan kan het lokaal bestuur uitgaan tot terugbetaling.