header afbeelding

Fietsen

Speed pedelecs

De snelle elektrische fietsen staan in het verkeersreglement (“de wegcode”) gecatalogeerd als “bromfiets”.

Het gaat hier over fietsen:

  • met een maximaal vermogen van 4Kw
  • een ondersteuning tot maximaal 45 km/u
  • en waarbij de elektrische motor als doel heeft het trappen te ondersteunen

Dat zijn dus “speed pedelecs” of “snelle elektrische fietsen”. De gewone elektrische fietsen – waarvan de trapondersteuning stilvalt boven 25km/u – vallen niet onder deze regels.

Wat zijn de verplichtingen?

  • Nummerplaat: het is verplicht om de fiets in te schrijven bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV), net als auto’s. De elektrische fietsen zullen dan ook een kleine nummerplaat krijgen van ongeveer 10 op 12 cm.
  • Fietshelm: het dragen van een fietshelm is verplicht. De fietshelm moet zijn goedgekeurd conform EN1078 met bijkomende voorwaarde dat de slapen en het achterhoofd beschermd moeten zijn.
  • Rijbewijs: men moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs (dat kan een rijbewijs voor een bromfiets of voor een ander voertuig zijn, rijbewijs G (landbouwvoertuigen) is uitgesloten).

Moet men een specifieke verzekering nemen?
Als je elektrische fiets kan rijden zonder te trappen, is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid motorvoertuigen verplicht.

Voor alle andere fietsers blijft het aangeraden om een familiale verzekering te nemen.

Mogen speed pedelecs op het fietspad rijden?
De snelle elektrische fietsers kunnen vrij kiezen om op wegen met een maximale toegelaten snelheid van 50 km/u de fietspaden te gebruiken.

Ligt de opgelegde snelheid hoger, dan zijn fietspaden in principe verplicht. De wegbeheerder kan via speciale onderborden de plaatselijke situatie wijzigen (zie onder).

Mogen speed pedelecs op andere plaatsen fietsen?
Speed pedelecs blijven volgens de wetgeving bromfietsen.

Iedere wegbeheerder – dwz. het Gewest op gewestwegen, de Vlaamse Waterweg voor jaagpaden langs rivieren en kanalen of de gemeente voor alle andere wegen – mag zelf bepalen waar een speed pedelec mag rijden. Iedere situatie wordt aan de hand van verkeersborden duidelijk gemaakt.

Wat het beperkt éénrichtingsverkeer betreft, kan men via onderborden speed pedelecs toelaten. Hetzelfde geldt voor wegen waar enkel plaatselijk verkeer wordt toegelaten.

  • Voor het gebruik van landelijke wegen die worden aangeduid met het bord F99 kan een pictogram worden toegevoegd dat speed pedelecs toelaat.
  • De gemengde voet- en fietspaden, aangeduid met een blauw rond bord met fietsers en voetgangers (D9 en D10 borden), blijven verboden voor speed pedelecs.

Voor vele andere regels, zoals voor het naast elkaar rijden met twee speed pedelecs blijft de wetgeving voor bromfietsen klasse B van toepassing.