header afbeelding

Politiecodex

Eenvormig politiereglement voor politiezone Neteland

Sinds1 januari 2011 is een eenvormig politiereglement in gebruik genomen voor alle gemeenten van politiezone Neteland. In de gemeenten Grobbendonk, Herenthout, Olen, Vorselaar en stad Herentals gelden hoofdzakelijk dezelfde politieregels, op enkele uitzonderingen na.

De oude politiereglementen waren erg versnipperd en vaak oubollig. Sommige reglementen waren niet meer van toepassing, andere spraken elkaar tegen. Het grote aantal politiereglementen zorgde voor onduidelijkheid bij burgers en politie. Alle bestaande reglementen werden daarom herbekeken en gebundeld in één overzichtelijke politiecodex.

Wat veranderde er?

De overgrote meerderheid van de overtredingen in het nieuwe politiereglement zijn overgenomen uit de bestaande teksten. In werkelijkheid verandert er dus niet zoveel. Uiteraard werden een aantal nieuwe overtredingen toegevoegd, aangepast aan de huidige maatschappelijke noden. In onbruik geraakte reglementen werden geschrapt en andere werden eenvoudiger geformuleerd. De politiecodex werd zo een helder document dat hanteerbaar is voor zowel burgers, politie als gemeentediensten.

Volgende thema’s komen aan bod in het nieuwe politiereglement:

  • verkeer: o.a. bewonersparkeren, …
  • openbare rust: o.a. evenementen, geluidsoverlast door voertuigen/inrichtingen/machines, sluitingsuur, vuurwerk, …
  • dieren: o.a. loslopende honden, geluidsoverlast, uitwerpselen, schade, …
  • inname en doorgang openbare weg: o.a. werkzaamheden, terrassen, uitstallen van koopwaar, gevels, sneeuw, hinderlijke beplanting, …
  • reinheid: o.a. sluikstorten, ophaling van huisvuil, wildplassen, leegstaande/ongezonde woningen, stoken, wildplakken, …
  • zwaardere inbreuken: o.a. nachtlawaai, vernielen van grafzerken, beschadigen van roerende/onroerende  eigendommen/afsluitingen, graffiti, …
  • specifieke bepalingen per gemeente: o.a. stadspark, begraafplaatsen, …

Reglement inkijken

Het nieuwe politiereglement werd in gebruik genomen op 1 januari 2011. Eind 2013 werd de laatste versie aangepast. Je kan het volledige document hier raadplegen. Of vraag je papieren exemplaar op het secretariaat van het gemeentehuis.

Jaarlijkse evaluatie

De praktijk zal misschien nog tekortkomingen in het nieuwe politiereglement aan het licht brengen. Zijn sommige zaken nog onduidelijk? Ontbreken er misschien nog bepaalde onderwerpen? Welke bepalingen zijn niet werkbaar? Een werkgroep met vertegenwoordigers van politie en de  vijf gemeenten zal daarom het politiereglement blijvend evalueren.