header afbeelding

Administratieve sancties (GAS)


Gemeentelijke Administratieve Sancties – kortweg GAS – zijn sancties die een gemeente of stad kan opleggen voor overtredingen op het politiereglement. Hierdoor kunnen we bepaalde vormen van overlast snel en doeltreffend aanpakken. GAS maakt het ook mogelijk om een efficiënt verkeersbeleid uit te bouwen.

De vijf gemeenten van de politiezone Neteland werken hiervoor nauw samen. Zo worden dezelfde feiten in de verschillende gemeenten bestraft met eenzelfde sanctie. Daarnaast doen de gemeenten beroep op dezelfde sanctionerende ambtenaren, in dienst van de stad Geel.

Deze sanctionerend ambtenaren treden op in het kader van een interlokale vereniging voor in totaal 14 Kempische gemeenten. Gelijkaardige overtredingen in deze gemeenten worden zo op dezelfde manier behandeld.