header afbeelding

Uitbating horeca

Om een horecazaak te mogen opstarten, openhouden of heropenen, of om een bestaande horecazaak over te nemen, moet u een horecavergunning hebben. Die vergunning bundelt verschillende verplichtingen en procedures die van toepassing zijn op de exploitatie van een horecazaak.

Voorwaarden

Een horecazaak wordt gedefinieerd als elke drank-of eetgelegenheid, permanent of tijdelijk ingericht, die publiek toegankelijk is en waar dranken en/of maaltijden worden verstrekt voor consumptie ter plaatse.

Om een horecavergunning te verkrijgen, moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

  • Correcte registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen (als onderneming en als vestigingseenheid, inclusief de correcte btw-activiteiten)
  • Beschikken over een registratie, erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), bij verkoop van voeding.
  • Voldoen aan de hygiëne- en moraliteitsvoorwaarden die van toepassing zijn bij het schenken en ter plaatse consumeren van gegiste dranken en/of sterke drank
  • Een geldig moraliteitsattest kunnen voorleggen
  • Beschikken over een geldige objectieve burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake brand en ontploffing (= horecazaak van meer dan 50 m², waarbij de oppervlakte van een eventueel terras ook wordt meegeteld)
  • Beschikken over een vergunning C voor kansspelen in drankgelegenheden (kansspelinrichtingen klasse III). Die vergunning moet u aanvragen bij de Kansspelcommissie. (indien van toepassing)
  • Beschikken over een brandveiligheidsattest voor een voor het publiek toegankelijke inrichting (indien van toepassing)
  • Voldoen aan de meldings- of vergunningsplicht in het kader van exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten conform de Vlaamse milieuregelgeving (indien van toepassing)
  • Voldoen aan de geldende stedenbouwkundige voorwaarden en verplichtingen (zo moet het pand onder meer de functie horeca hebben)