header afbeelding

Woon- en zorgas

In het kader van het vergroeningsverhaal in Vorselaar willen we het gemeentepark doortrekken tot aan de Schranshoeve. Deze groene verbinding kan de inwoners een kwalitatieve gezonde ontmoetingsplek en een trage doorsteek die aanzet tot bewegen, duurzame mobiliteit en sociaal en contact bieden.

Het aanbieden en laagdrempelig maken van zorg koppelen we aan deze as. Het reeds gekende en druk bezochte LDC Sprankel! wordt aangevuld met Gezondheidshuis Pioen, sociale kruidenier en tweedehandswinkel, het inclusiehuis Komaf en een ontmoetingscentrum voor de verenigingen.

De 8 niet-duurzame seniorenwoningen in de Diamantstraat worden vervangen door een nieuw complex met plaats voor senioren, alleenstaanden en mensen met ASS. Dit alles in een mooie dorpstuin.