Verkeersveiligheid

De gemeente werkt samen met de mobiliteitscommissie voortdurend aan verkeersveiligheid. Een blik op enkele projecten:

Terug naar school-actie en zone 30-borden

De infoborden “veilig terug naar school” worden elk jaar bij het begin van het schooljaar geplaatst op de invalswegen naar Vorselaar. De politie houdt dan ook extra toezicht tijdens de eerste schooldagen en onze gemachtigde opzichters zijn telkens paraat om de kinderen te begeleiden bij de moeilijke oversteekplaatsen in het centrum.

Ook zijn er oplichtende zone 30-borden en octopuspalen geplaatst aan een aantal belangrijke schooluitgangen in de gemeente. Die moeten ervoor zorgen dat de weggebruikers extra aandachtig zijn in de buurt van de school. De middelen voor die oplichtende borden en octopuspalen werden gevonden in het verkeersboetefonds. Ook de andere gemeenten uit de politiezone (Grobbendonk, Herentals, Herenthout en Olen) werken mee aan het project.