Hoe kan u CO-vergiftiging voorkomen?

CO is een kleurloos, geurloos, smaakloos en niet-irriterend gas dat vrijkomt bij slechte of onvolledige verbranding. CO kan zowel bij gasboilers als bij kachels, open haarden en andere verwarmingstoestellen met brandstof ontstaan. Neem dus uw voorzorgen!

Enkele tips:

  • Zorg voor goede verluchting in kamers met een kachel of warmwatergeiser. 
  • Laat jaarlijks uw schoorsteen controleren zodat die goed trekt. 
  • Laat uw gasboilers, kachels en andere verwarmingstoestellen geregeld nakijken door een vakman. 
  • Zelfs nieuwere toestellen kunnen CO veroorzaken. Installeer dus goede boilers en kachels die de rookgassen naar buiten afvoeren.

Wie thuis last heeft van duizeligheid, moeheid, hoofdpijn of braken heeft misschien wel koolstofmonoxide in huis hangen. U kan CO ook opmerken doordat er veel roet op de muren zit bij gasboilers, als er abnormaal veel vochtigheid in huis hangt of als de vlam van de gasboiler eerder geel is dan blauw.