Openbare onderzoeken & beslissingen

Het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning (hierna het Nooddecreet coronavirus) heeft verschillende termijnen van omgevingsvergunningen verlengd.

Kort samengevat:

  • de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april 2020
  • nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020
  • de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
  • de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
  • de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
  • de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

 

Volgende openbare onderzoeken zijn momenteel actief:

  • Het openbaar onderzoek voor een grondwaterwinning (Heirbaan zn) loopt van 5 mei 2020 tot en met 3 juni 2020.
  • Het openbaar onderzoek voor een grondwaterwinning (Plein zn) loopt van 5 mei 2020 tot en met 3 juni 2020.

Bekendmakingen van beslissingen die momenteel actief zijn:

  • De bekendmaking voor een bronbemaling (Klissenhoek 1) loopt van 5 mei 2020 tot en met 3 juni 2020.

Lopende openbare onderzoeken kan u ook komen inkijken op het gemeentehuis tijdens de openingsuren. Maak hiervoor een afspraak via 014 50 71 09.

https://www.omgevingsloket.be/