Openbare onderzoeken & beslissingen

Volgende openbare onderzoeken zijn momenteel actief:

Bekendmakingen van beslissingen die momenteel actief zijn:

  • De bekendmaking voor een grondwaterwinning (Heirbaan zn) loopt van 7 juli 2020 tot en met 5 augustus 2020.
  • De bekendmaking voor een bronbemaling (Boulevard zn en Cardijnlaan zn) loopt van 4 augustus 2020 tot en met 2 september 2020.

Lopende openbare onderzoeken kan u ook komen inkijken op het gemeentehuis tijdens de openingsuren. Maak hiervoor een afspraak via 014 50 71 09.

https://www.omgevingsloket.be/