Kids-ID

Reist u met de kinderen naar het buitenland? Vraag dan tijdig hun kids-ID aan. 

Algemeen

De kids-ID is een identiteitsbewijs voor kinderen jonger dan twaalf. De lijst van landen die de kaart als een geldig identiteitsdocument beschouwen, vindt u op www.eid.belgium.be/nl (standaard in Europese Unie). De kids-ID is 3 jaar geldig en heeft een leveringstermijn van 3 weken.

De kaart biedt kinderen in binnen- en buitenland een extra bescherming in noodgevallen. Samen met de puk- en pincode ontvangt u ook een extra code. Met die code kan u als ouder op de website www.halloouders.be zelf een lijst met maximaal zeven telefoonnummers opgeven, in volgorde van belangrijkheid, die via een uniek telefoonnummer op de achterkant van de kaart kunnen gecontacteerd worden. U kan de nummers ook telefonisch doorgeven op het nummer +32 (0)78-15 03 50.

Hoe vraag je een kids-ID aan?

De aanvraag van de kids-ID is enkel voor Belgische kinderen en gebeurt op aanvraag van de persoon of personen die het ouderlijk gezag over het kind uitoefenen. U komt samen met uw kind naar de dienst bevolking van het gemeentehuis en brengt volgende zaken mee: 

  • een recente foto die voldoet aan de criteria;
  • uw bankkaart of voldoende cash geld.  

Criteria voor de foto:

  • genomen in vooraanzicht met het gezicht volledig zichtbaar;
  • recent en origineel (geen kopie);
  • licht egale achtergrond, liefst wit;
  • voldoende contrast, zwart/wit of kleur;
  • geen schaduw op het gezicht;
  • geen hoofddeksel, behalve om godsdienstige of medische reden (medische attest nodig);
  • beide ogen zichtbaar, dus geen donkere bril, behalve voor visueel gehandicapten met een medisch attest;
  • geen uitgesproken accessoires zoals haarspelden, zonnebril, bandana en haarband.

Drie weken na uw aanvraag ontvangt u thuis een briefomslag met een pin- en pukcode (of enkel een pukcode als uw kind jonger is dan 6 jaar). Zodra u deze codes ontvangen hebt, mag u zich terug aanmelden bij de dienst bevolking met uw briefomslag met codes. Met de ontvangen codes wordt de kids-ID geactiveerd. Er bestaan versnelde bestellingsprocecure tegen een hogere kostprijs. Voor meer informatie hieromtrent kan u contact opnemen met de dienst bevolking.

Pincode vergeten en/of pukcode verloren?

Bij verlies van de codes kan er terug een nieuwe pukcode aangevraagd worden. Hiervoor gaat u even langs bij de dienst bevolking of doet u zelf een aanvraag via de website op volgend adres: www.ibz.rrn.fgov.be (onder 'Toepassing voor de burger' > aanvraag PINcode). Ongeveer 3 weken later ontvangt de gemeente de briefomslag met de nieuwe code en wordt u hiervan verwittigd.

Kaart verloren of gestolen?

Bij verlies of diefstal verwittigt u zo snel mogelijk DOCSTOP, die uw kaart zal blokkeren. U kan hiervan ook aangifte doen bij de dienst bevolking. Buiten de openingsuren dient u aangifte te doen bij de lokale politie. Het is belangrijk deze melding zo snel mogelijk te doen om misbruik van de eID tegen te gaan. Bewaar daarom ook nooit de codes op dezelfde plaats als de eID. U ontvangt van de dienst bevolking of van de lokale politie een vervangdocument dat 1 maand geldig is (enkel in België).

DOCSTOP is een gratis dienst, 24u/24u en 7 dagen per week bereikbaar via het internationale gratis nummer: 00800 2123 2123. 
Met DOCSTOP kunnen enkel Belgische identiteitsdocumenten worden geblokkeerd.

www.diplomatie.belgium.be
www.eid.belgium.be

Een gesignaleerd reisdocument toch teruggevonden? Gebruik het niet meer!

Een als verloren of gestolen gesignaleerd paspoort of eID is niet langer geldig! Zelfs als het document wordt teruggevonden, mag u het niet meer gebruiken. Als u met een gesignaleerd document naar het buitenland reist, bestaat het risico dat u het land niet binnen mag of zelfs onmiddellijk naar België moet terugkeren.

Ga zorgeloos op reis: laat bij de gemeente het teruggevonden document vernietigen en vraag een nieuw aan.

Maak een afspraak