Geboorte, huwelijk of overlijden

Geboorte

De aangifte dient te gebeuren op het gemeentehuis van de plaats van geboorte door ofwel vader, moeder of beiden en dit binnen een periode van 15 dagen na de geboorte. Voor de aangifte dient u in het bezit te zijn van:

  • een doktersgetuigschrift;
  • eventueel het trouwboekje; 
  • uw identiteitskaart(en).

Uittreksels van de geboorte van het kind worden meegegeven met de aangever. De gemeente Vorselaar biedt u nadien een geboortepremie van 75 euro aan.

Huwelijk

Heeft u huwelijksplannen? Proficiat! Het eerste wat u moet doen is een datum en uur bepalen. In Vorselaar zijn we flexibel en kan u in principe elke werkdag en op zaterdag huwen.  Op zaterdag wordt het huwelijk ten laatste om 13u30 afgesloten. Koppels die niet huwen voor de kerk, kunnen ook vragen om in het gemeentehuis een tekstje voor te lezen, de ringen uit te wisselen, enzovoort. Er dient rekening te worden gehouden dat voor een huwelijk maximum 30 minuten voorzien wordt (aankomst en vertrek inbegrepen). 

Als u van plan bent te huwen en u heeft reeds een datum vastgesteld kan u deze best onmiddellijk doorgeven op het gemeentehuis. U dient enkel de identiteitskaarten mee te brengen. De overige documenten worden door de ambtenaar van de burgerlijke stand voor u verzameld. Als het huwelijksdossier volledig is, wordt telefonisch contact met u opgenomen om samen de huwelijksaangifte op te maken. De aangifte van het huwelijk gebeurt door beide huwelijkskandidaten in de gemeente waar minstens één van de huwelijkskandidaten is ingeschreven als inwoner. Er kan ook een aangifte gebeuren door één partner maar dan dient er een legale volmacht van de afwezige huwelijkspartner worden voorgelegd waaruit zijn/haar instemming met de huwelijksaangifte blijkt. Vanaf de 14e dag na ondertekening van de aangifte kan er in het huwelijk worden getreden. Sinds 2010 bent u niet langer verplicht om getuigen te voorzien tijdens uw burgerlijke huwelijksplechtigheid. Als u dat wel doet, kan u tot maximum 4 getuigen voorzien.

Huwelijksjubileum

Koppels die 50 jaar, 60 jaar of 70 jaar gehuwd zijn, worden door het gemeentebestuur in de bloemetjes gezet. U krijgt op voorhand een brief van het gemeentebestuur. Als u dat wenst, komen de burgemeester en schepen(en) langs om u enkele cadeautjes te overhandigen.

Overlijden

De akte van overlijden wordt opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand, op aangifte van één getuige. Meestal gebeurt de aangifte van een overlijden door de begrafenisondernemer, die handelt in opdracht van de familie. De wet voorziet geen termijn waarbinnen aangifte van overlijden moet gebeuren, maar wegens de noodzaak van de begrafenis is men uiteraard verplicht de ambtenaar van de burgerlijke stand zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, vermits hij alleen bevoegd is om toestemming tot begraven te geven.

De aangever dient volgende documenten voor te leggen:

  • identiteitskaart van de overledene;
  • eventueel trouwboekje van de overledene;
  • doktersgetuigschrift betreffende het overlijden;
  • eventueel aanvraag tot crematie.

Maak een afspraak

E-loket