Kinderclub De Regenboog

De gemeente organiseert buitenschoolse kinderopvang voor kinderen van de basisschool (2,5 jaar tot en met 12 jaar) die wonen of schoollopen in Vorselaar. Alleen kinderen die zijn ingeschreven en waarvoor een schriftelijke overeenkomst werd ondertekend door de ouders, kunnen gebruik maken van de kinderclub. Hiervoor kan u contact opnemen met de Dienst Kinderopvang. 

We werken met een digitaal loket voor het reserveren van opvang voor vakantiedagen, schoolvrije dagen en middagslapertjes. Via deze link komt u in de 'oudermodule' waar u kan inloggen om opvang te reservere of om uw facturen en attesten op te vragen. De handleiding om met de oudermodule te werken en om uw kinderen in te schrijven vindt u hier.

Wanneer?
Kinderen worden op volgende tijdstippen opgevangen:

 • Voor en na de schooluren: 7u tot start school - einde school tot 18u30. 
 • Schoolvrije dagen: doorlopend van 7u - 18u30
 • Vakantiedagen
 • Kleuters van 2,5-3 jaar die nood hebben aan een middagdutje, maar geen andere oplossing: maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag op schooldagen

Collectieve sluiting:

 • de week van 21 juli
 • de week van 15 augustus
 • tussen kerstmis en nieuwjaar
 • de wettelijke feestdagen en gemeentelijke sluitingsdagen

Een overzicht van de sluitingsdagen en schoolvrije dagen 2019-2020 vindt u hier.
Data schoolvakanties en reserveringen vindt u hier.

Tarieven
Schooldagen: 

 • € 0,90 per begonnen halfuur

Vakantiedagen en schoolvrije dagen: 

 • Minder dan 3u: € 4,50
 • Tussen 3u en 6u: € 6,50
 • Meer dan 6u: € 11,50

Slapertjesopvang:

 • € 5 (vast tarief per kind)

Betaling:
25% bij gelijktijdige opvang van broer of zus.
Maandelijkse factuur - voor kinderen tot 12 jaar wordt jaarlijks een fiscaal attest opgemaakt.

Documenten

Eloket