Sportverenigingen

De lijst van alle erkende (sport)verenigingen binnen Vorselaar vindt u hier.

Erkenning en subsidiëring

Voor het jaar 2020 (werkingsjaar 16/08/19 – 15/08/20) wordt een apart regeling uitgewerkt omwille van corona. Gelieve voorlopig dus nog geen subsidieaanvraag voor te bereiden of in te dienen. Wij houden jullie verder op de hoogte.

Sportdatabank Vlaanderen
Sportdatabank Vlaanderen ontwikkelde een handige kaart van de Vorselaarse sportclubs.

Op www.sportdatabankvlaanderen.be  vind je alle sportclubs in Vlaanderen, die zijn aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie of erkend zijn door stad/gemeente, terug. De sportinfrastructuren in Vlaanderen zijn eveneens opgenomen in deze databank. Sportdatabank Vlaanderen lanceerde ook een gratis App met extra functionaliteiten: SportDB (werkt op Ipod, Ipad, Android en Windows Phone).