Cultuurraad

De cultuurraad geeft adviezen aan het gemeentebestuur over culturele aangelegenheden. Zij wil het plaatselijke culturele werk stimuleren via overleg en samenwerking met de sociaal-culturele verenigingen. Bovendien organiseert de cultuurraad in samenwerking met de cultuurdienst ook een heel aantal culturele activiteiten die openstaan voor de inwoners van Vorselaar. 

De cultuurraad vergadert iedere 2de donderdag van de maand om 19u30 in het lokaal van de Fotoclub, naast het Buurthuis.

Voorzitter: Ad Peeters, Sassenhout 33