header afbeelding

Kinderclub De Regenboog

Voor kleuters

Info

Zowel tijdens het schooljaar als in de vakantie spelen vele kinderen in De Regenboog.

Draag zeker aangepaste speelkledij die afgestemd is op het weer. Zorg voor boterhammetjes en een gezond tussendoortje om tijdens de pauzes (10u en 15u) van te smullen.

Van 15 tot en met 21 juli en van 12 tot en met 18 augustus is er geen buitenschoolse kinderopvang.

Speelplein

Als Speelplein Kaboem open is, gaan alle lagere schoolkinderen naar het speelplein. Enkel de kleuters blijven dan spelen in de Kinderclub.

Op 1 juli en van 26 tot 30 augustus is er geen speelpleinwerking. Dan kunnen de lagereschoolkinderen ook een opvangdag reserveren.

Reserveren

Van 15 april om 20u kan je online opvang reserveren via i-Active. Je ziet onmiddellijk op de kalender of je ingeschreven bent of op de reservelijst staat.

Indien er op voorhand geen reservatie gemaakt is en je kind moet toch in de kinderclub blijven, wordt per halve dag dat er geen reservatie is gemaakt bovenop de gewone ouderbijdrage € 4,95 bijgerekend.

Annuleren

Je kan kosteloos annuleren tot 7 dagen vooraf tot 9u. Vb.: een vakantiedag op maandag kan gratis geannuleerd worden tot de maandag vooraf 9u.

Annuleer je later, dan rekenen we een annuleringskost van € 6 per kind per dag aan. Als je niet annuleert, dan rekenen we het dagtarief per kind aan.

Let op!

Sta je op de reservelijst? Dan krijg je een e-mail, wanneer een opvangplaats vrijkomt. OPGELET: heb je de reserveplaats niet meer nodig? Dan moet je deze ook 7 dagen vooraf online annuleren. Want eens je bent doorgeschoven naar een opvangplaats geldt de annuleringsprocedure zoals hierboven beschreven.

Tarieven

Minder dan 3u/dag: € 4,95
Tussen 3u en 6u/dag: € 7,28
Meer dan 6u/dag: € 12,88
Voor- en naopvang € 1,01 per begonnen half uur
Facturatie: achteraf maandelijks via i-Active

Vrijstelling/extra kosten

Je kan vrijstelling voor extra kosten aanvragen. Elk bewijs dient voor de 3de dag van de volgende maand binnengebracht te worden in de kinderclub of op het gemeentehuis.

Mogelijkheden:

  • Een doktersbewijs o.w.v. ziekte van het kind of een inwonend gezinslid.
  • Een bewijs van overlijden t.e.m. de 1ste graad of een inwonend gezinslid.
  • Een attest van de werkgever, dat het werkschema plots is gewijzigd of stopgezet.
  • Elk kind krijgt jaarlijks 1 joker die voor een extra kost automatisch ingezet wordt.