header afbeelding

Unisono

Sinds 1 januari 2020 zijn Sabam en Billijke Vergoeding samengesmolten tot Unisono. Dat wil zeggen dat de auteursrechten (= vroeger Sabam) en de naburige rechten (= vroeger Billijke Vergoeding) voor eenzelfde muzikale activiteit voortaan in één beweging geregeld kunnen worden via www.unisono.be.

We willen gebruikers er graag aan herinneren dat de gemeente voor een aantal gebouwen jaarcontracten heeft afgesloten. Die contracten dekken echter meestal enkel de naburige rechten, gezien voor auteursrechten voor de meeste types accommodaties geen jaarcontracten aangeboden werden vanuit het vroegere Sabam, en nu ook niet vanuit Unisono.

Wat betaalt de gemeente?

Hierbij een overzicht van hetgeen door de gemeente betaald wordt:

  • Buurthuis Oostakker: De gemeente betaalt de naburige rechten voor alle types activiteiten die hier plaatsvinden. Auteursrechten moeten betaald worden door de verenigingen.
  • Jeugdcentrum Cardijnlaan: De gemeente betaalt de naburige rechten voor alle types activiteiten die hier plaatsvinden. Auteursrechten moeten betaald worden door de verenigingen.
  • Polyvalente zaal (met spiegelwand) van sporthal De Dreef: De gemeente betaalt de naburige rechten voor dans- en sportlessen. Auteursrechten moeten betaald worden door de gebruikers van de zaal.
  • Sprankel: De gemeente betaalt zowel auteursrechten als naburige rechten voor de activiteiten die hier plaatsvinden.

Belangrijk om te weten, want…

  • Enerzijds denk je er best aan om nog aangifte te doen bij Unisono voor de rechten die niet gedekt worden door onze contracten.
  • Anderzijds willen we vermijden dat gebruikers rechten zouden betalen aan Unisono waarvoor de gemeente ook reeds betaalt via een jaarcontract! Unisono heeft ons verzekerd dat, ook al zijn Sabam & Billijke Vergoeding nu geïntegreerd tot Unisono, zij voor iedere activiteit enkel zullen aanrekenen hetgeen niet gedekt wordt door één van de jaartarieven die de gemeente betaalt. Unisono controleert dus steeds wat eventueel al gedekt wordt door een contract en brengt dit deel in mindering op de factuur.

Als gemeente willen we gebruikers wel op het hart drukken om dit zelf ook goed mee in de gaten te houden.