header afbeelding

Aanvraag subsidie voor sportverenigingen

Vraag je subsidie aan voor 30 september van het betrokken jaar.

De gegevens in het subsidiedossier gaan over het vorige werkingsjaar dat loopt van 16 augustus (jaar x) tot en met 15 augustus (jaar x+1).

Opgelet:

  • Je kan jaarlijks een volledig ingevuld dossier indienen voor het voorbije werkingsjaar. De punten worden dan op basis van dit dossier berekend.
  • Je kan er ook voor kiezen om het puntentotaal, zoals berekend voor het dossier over het voorgaande werkingsjaar, over te nemen voor de nieuwe aanvraag. Dit kan enkel op voorwaarde dat de vereniging een gelijkwaardige werking heeft gehad gedurende het vernoemde werkingsjaar. Dit kan maximum 2 jaar na elkaar.
  • Je moet dus minstens één keer om de drie jaar een volledige aanvraag indienen.

Bij vragen: neem contact op met de sportdienst: 014 50 71 13 of sport@vorselaar.be