header afbeelding

Werkgroep jeugd

De werkgroep jeugd is een actieve groep van jonge mensen en jeugdverenigingen. Ze willen samen met het lokaal bestuur de stem van de Vorselaarse jeugd laten klinken in het gemeentelijk beleid. De werkgroep jeugd organiseert in samenwerking met de jeugddienst activiteiten voor kinderen en jongeren. Dit zijn hun doelstellingen:

  • Gesprek en ontmoeting stimuleren tussen jeugdorganisaties en niet-georganiseerde jeugd onderling, en tussen jeugd en het lokaal bestuur
  • Op eigen initiatief of op verzoek van het lokaal bestuur advies uitbrengen omtrent alle aangelegenheden en problemen die de jeugd en het jeugdbeleid aanbelangen
  • Initiatieven nemen om de samenwerking en het overleg te bevorderen tussen het jeugdwerk, organisaties betrokkenen bij het welzijn van kinderen en jongeren, en de jeugd zelf.
  • Materialen voorzien voor activiteiten en evenementen van jeugd- en bij uitbreiding ook andere verenigingen
  • Deelnemen aan het gezamenlijk overleg zoals het vrijetijdsplatform en onderlinge uitwisseling van informatie.
  • Bij zoveel mogelijk kinderen en jongeren de interesse voor het gemeentelijk beleid bevorderen en de inspraak stimuleren

De werkgroep jeugd vergadert iedere 1ste donderdag van de maand om 19u30 in jeugdhuis ’t Staminee in het jeugdcentrum.

Voorzitters: Daan Vekemans: daan.vekemans@hotmail.com – 0486 67 00 60 en Josse Volders: jossevolders1@msn.com – 0471 46 90 19