header afbeelding

Jeugdvorming

De gemeente kan tot 75% van de betaalde kosten terugbetalen, met een maximum van € 20 per persoon per dag, aan;

  • alle Vorselaarse jongeren die minimum 15 jaar en maximum 30 jaar oud zijn in het jaar dat ze een vorming volgden
  • de gevolgde vorming vond plaats tussen 1 oktober van het vorige kalenderjaar en 30 september van het huidige kalenderjaar
  • de gevolgde vorming had als doel om een erkend attest van ‘Animator’, ‘Hoofdanimator’ of ‘Instructeur in het jeugdwerk’ te behalen

Vaak omvat een vorming in het jeugdwerk ook een praktisch gedeelte, nl. een stage. Wij verwelkomen stagiairs graag op onze gemeentelijke speelpleinwerking Kaboem! Interesse? Geef dan zo snel mogelijk een seintje aan de jeugddienst, liefst voor 1 maart.