header afbeelding

Jeugdvorming

Aan alle Vorselaarse jongeren vanaf 16 jaar die een cursus animator, hoofdanimator, EHBO, expressie, enz. volgen, kan de gemeente tot 75% van de kosten terugbetalen.

Vaak omvat een vorming in het jeugdwerk ook een praktisch gedeelte, nl. een stage. Wij verwelkomen stagiairs graag op onze gemeentelijke speelpleinwerking Kaboem! Interesse? Geef dan zo snel mogelijk een seintje aan de jeugddienst, liefst voor 1 maart.