header afbeelding

Werkgroep cultuur

De werkgroep cultuur is een heel actieve groep van vrijwilligers en socio-culturele verenigingen. Ze willen samen met het lokaal bestuur het plaatselijke culturele werk stimuleren via overleg en samenwerking. De werkgroep cultuur organiseert in samenwerking met de cultuurdienst een aantal culturele activiteiten die openstaan voor de inwoners van Vorselaar. Dit zijn hun doelstellingen:

  • nadenken over het lokale cultuurbeleid
  • overleg en samenwerking tot stand brengen tussen verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die actief zijn in de culturele sector, in de ruime betekenis van het woord
  • deelnemen aan gezamenlijk overleg zoals het vrijetijdsplatform
  • bij zoveel mogelijk culturele verenigingen en organisaties de interesse voor het lokale beleid bevorderen en inspraak stimuleren
  • onderzoek verrichten naar, documentatie en informatie verzamelen over het culturele leven en de culturele behoeften in het werkingsgebied
  • op de behoefte afgestemde initiatieven nemen op het gebied van culturele animatie en bevordering van het cultureel welzijn.

De werkgroep cultuur vergadert iedere 2de donderdag van de maand om 19u30 in het lokaal van de Vorselaarse Fotovrienden, naast het Buurthuis.

Voorzitter: Robin Verboven, verboven72@gmail.com, 0474 94 37 91