header afbeelding

Buurtwerking

We zetten in op de ondersteuning van buurten in de ruime zin.

Inhoudelijke ondersteuning gebeurt o.a. via een buurtenoverleg, buurtgerichte zorg, buurtambassadeurs, …

> Meer info: Ilse Stessens, ilse.stessens@vorselaar.be, 014 50 71 87

Subsidies buurtverenigingen

Er wordt ook financiële steun voorzien. Erkende buurtverenigingen die voldoen aan de voorwaarden, kunnen jaarlijks een vaste subsidie van € 150 aanvragen en zijn vrij in de wijze waarop ze de middelen zinvol besteden ten voordele van de buurt. De jaarlijkse indiendatum voor deze subsidieaanvraag 1 maart.

> Meer info: Sofie Vervoort, cultuur@vorselaar.be, 014 50 71 25

Materialen aanvragen

Daarnaast kunnen buurten ook materialen aanvragen via het gemeentelijke evenementenloket.

Enkel erkende buurten kunnen genieten van het gemeentelijke ondersteuningsbeleid.