header afbeelding

Pastorij

pastorij

Beluister fragment: pastorij

In de schaduw van de Sint-Pieterskerk ligt de geklasseerde pastorij. Deze woning van de plaatselijke pastoor werd volledig herbouwd in 1785. Let op het stormklokje op de nok van het dak en het houten dakvenster waarlangs de pastoor de granen kon bergen, die hij als tiende (belasting) ontving. Naast de pastorij stond in de 19de en een deel van de 20ste  eeuw het oude gemeentehuis van Vorselaar. Vóór deze tijd vergaderden de plaatselijke schepenen in de aloude herberg “de Croon” op de hoek van de Cardijnlaan en de Kerkstraat. Hun beslissingen werden ’s zondags na de hoogmis, wanneer de parochianen uit de kerk kwamen, met luide stem aan de kerkdeur afgekondigd via het “kerkgebod”.

Naast het dorpscentrum, destijds de Plaetse genoemd, had Vorselaar sterke gehuchten, waarvan de oudste Sassenhout, Vispluk en het Pallaar waren. De gelovigen kwamen vanuit de gehuchten naar de parochiekerk via een web van “kerkepaden” : voetpaden die eeuwenlang hetzelfde tracé volgden en thans deels geherwaardeerd worden als “trage wegen”.

De kerkdreef verbindt symbolisch de twee machtscentra van destijds: enerzijds het kasteel van de dorpsheer, anderzijds de kerk en de pastorij.

Erfgoedbord

VVV-Toerisme Vorselaar vzw plaatste i.s.m. de Heemkundige Kring ‘Joris Matheussen’, het gemeentebestuur en de kerkfabriek infoborden bij de belangrijkste erfgoedelementen van Vorselaar. Op de zogenaamde ‘erfgoedborden’ staat achtergrondinformatie en geschiedenis van de monumenten of bezienswaardigheden. Ook bij de pastorij werd er een erfgoedbord geplaatst.