header afbeelding

Monumentale beelden

Mie Broos

Sinds 1989 staat er vlakbij de kerk, ongeveer op de plaats waar zij vermoedelijk begraven ligt, een gedenkplaat voor Maria Van Loock. Deze Vorselaarse volksgenezeres, beter bekend als ‘Mie Broos’, leefde van 4 november 1839 tot 26 november 1927. Een dokteres was zij niet, want het ontbrak haar aan de nodige diploma’s, maar zij leerde uit haar ervaringen bij haar ouders. Zij waren beiden in dienst bij een dokter. Door persoonlijke opzoekingen breidde zij die kennis nog uit. Zij kende als geen ander de genezende kracht van planten en bereidde er zalfjes uit. De gewone, arme mens kon steeds bij haar terecht. Volgens getuigen behoorden echter ook enkele kardinalen en de provinciegouverneur tot haar patiënten. Vooral huidziekten waren haar specialiteit. En hoewel de kunde van Mie Broos vaak werd afgedaan als kwakzalverij, zijn er meerdere gevallen bekend waarbij dokters, wanneer zij hun patiënten hadden opgegeven, hen naar Mie stuurden als laatste redmiddel. Ooit is ze voor de rechtbank van Turnhout moeten verschijnen om zich te verantwoorden voor haar handelingen, maar ze werd niet veroordeeld. Van heinde en verre, zelfs uit het buitenland, kwamen mensen te voet of per fiets naar het Heiken, waar Mie woonde, gedreven door de laatste hoop die zij op de bekwaamheid van de Vorselaarse volksgenezeres hadden gevestigd. 

Beluister fragment: gedenksteen Mie Broos

mie broos

Monument van de vrede

Een recent kunstwerk van de hand van Philip Aguire. Het beeld symboliseert het samen-werken aan vrede: het is een evenwichtsoefening. Dit monument werd opgericht in 2006 als vervanging voor het monument voor de gesneuvelden, het zogenaamde Heilig-Hartbeeld. Dit laatste werd opgericht in 1927 ter herinnering aan de Blijde Intrede van Kardinaal Van Roey, van geboorte afkomstig van onze gemeente. Het beeld sneuvelde bij de herinrichtingswerken aan het marktplein.

Beluister fragment: Marktplein en monument voor de vrede 

Beeld van Minne

De monumentale bronzen Christus aan het kruis is een kunstwerk van baron Minne. Het werd, evenals de Petrusklok in onze parochiekerk aan Vorselaar, door Kardinaal Van Roey aan zijn geboortedorp geschonken ter gelegenheid van zijn 50-jarig priesterjubileum in 1947.