header afbeelding

Monumentale beelden

Mie Broos

Sinds 1989 staat er vlakbij de kerk, ongeveer op de plaats waar zij vermoedelijk begraven ligt, een gedenkplaat voor Maria Van Loock. Deze Vorselaarse volksgenezeres, beter bekend als ‘Mie Broos’, leefde van 4 november 1839 tot 26 november 1927. Een dokteres was zij niet, want het ontbrak haar aan de nodige diploma’s, maar zij leerde uit haar ervaringen bij haar ouders. Zij waren beiden in dienst bij een dokter. Door persoonlijke opzoekingen breidde zij die kennis nog uit. Zij kende als geen ander de genezende kracht van planten en bereidde er zalfjes uit. De gewone, arme mens kon steeds bij haar terecht. Volgens getuigen behoorden echter ook enkele kardinalen en de provinciegouverneur tot haar patiënten. Vooral huidziekten waren haar specialiteit. En hoewel de kunde van Mie Broos vaak werd afgedaan als kwakzalverij, zijn er meerdere gevallen bekend waarbij dokters, wanneer zij hun patiënten hadden opgegeven, hen naar Mie stuurden als laatste redmiddel. Ooit is ze voor de rechtbank van Turnhout moeten verschijnen om zich te verantwoorden voor haar handelingen, maar ze werd niet veroordeeld. Van heinde en verre, zelfs uit het buitenland, kwamen mensen te voet of per fiets naar het Heiken, waar Mie woonde, gedreven door de laatste hoop die zij op de bekwaamheid van de Vorselaarse volksgenezeres hadden gevestigd. 

Beluister fragment: gedenksteen Mie Broos

mie broos

Monument van de vrede

Een recent kunstwerk van de hand van Philip Aguire. Het beeld symboliseert het samen-werken aan vrede: het is een evenwichtsoefening. Dit monument werd opgericht in 2006 als vervanging voor het monument voor de gesneuvelden, het zogenaamde Heilig-Hartbeeld. Dit laatste werd opgericht in 1927 ter herinnering aan de Blijde Intrede van Kardinaal Van Roey, van geboorte afkomstig van onze gemeente. Het beeld sneuvelde bij de herinrichtingswerken aan het marktplein.

Beluister fragment: Marktplein en monument voor de vrede 

Beeld van Minne

De monumentale bronzen Christus aan het kruis is een kunstwerk van baron Minne. Het werd, evenals de Petrusklok in onze parochiekerk aan Vorselaar, door Kardinaal Van Roey aan zijn geboortedorp geschonken ter gelegenheid van zijn 50-jarig priesterjubileum in 1947.

Knuffelcontact

Op 13 februari 2022 werd hier (en simultaan aan het AZ Herentals en in de andere gemeenten van Neteland en de eerstelijnszone) het kunstwerk Knuffelcontact onthuld. Het kunstwerk bestaat uit buisframesculpturen gemaakt door het kunstenaarsduo Diva Benini uit Herentals. Het is een permanente herdenking van de coronacrisis waar ons land sinds maart 2020 twee jaar lang in vertoefde.

“Knuffelcontact” is als titel niet alleen een mooie verwijzing naar corona, maar omschrijft ook de uitnodigende houding van dit sculptuur. De toeschouwer kan zelf midden in het beeld gaan staan om zo een figuurlijke knuffel te ontvangen. Het vestigt ook de aandacht op de kleine, vaak anonieme gebaren of onzichtbare goede daden van buren, vrijwilligers, vrienden of mensen die voorheen zelfs onbekenden waren voor elkaar: een knipoog naar de grote solidariteit in die periode.

Historische dorpspomp

Vorselaar verrassend natuurlijk: Vorselaar is erg “natuurlijk” (natuurgebieden Lovenhoek & Schupleer, de prachtige dreven rondom het kasteel en de Beemden) maar ons dorp heeft een “verrassend” rijke geschiedenis. Dit Frankische Marktplein geeft daar, onder meer met de kaak, blijk van. Vorselaar wordt ook wel eens het K-dorp genoemd: Kasteel, Klooster, Kardinaal, de (Sint-Pieters)Kerk, Kempen, de Karaat (diamant), de vele (gehucht)Kapelletjes, (sport)Kampioenen, …
Vier van de K’s vormen het historische fundament van de gemeente (en deze pomp):

  • het kasteel: een prachtige waterburcht uit +/- 1270 (> de ridder)
  • de karaat: samen met Herenthout, Grobbendonk en Nijlen vormde Vorselaar het centrum van de diamantnijverheid; meer dan 50% van de bevolking bewerkte hier mee het zogenaamde “steentje” (> de slijper).
  • het klooster: vanaf 1820 startte door de invloed van priester Donche en gravin Della Faille de “congregatie van de Zusters der Christelijke Scholen Vorselaar”; de zusters bouwden op eigen houtje een heel onderwijsnetwerk uit met een eigen ‘methode Vorselaar’, meer dan 100 scholen en op het hoogtepunt wel 48.000 leerlingen (> de zuster).
  • de kardinaal: de invloedrijke Kardinaal Van Roey was is geboren en getogen in Vorselaar. De aartsbisschop van Mechelen bracht zijn jeugd door in de huidige Schranshoeve (> de kardinaal).

Vroeger stond er hier op “de Plaetse” ook een penseput (waar de dorpsbewoners kwamen wassen) en een dorpspomp. De Heemkundige Kring lanceerde het idee om de dorpspomp terug in ere te herstellen. In oktober 2022 werd de dorpspomp terug onthuld, vergezeld van een mooi bronzen kunstwerk van Roger Cools uit Vorselaar. Vier historische vormen in brons geven de geschiedenis van de gemeente weer: de kardinaal (Jozef Ernest Van Roey, geboren & getogen in Vorselaar), de zuster (klooster), de diamantslijper (diamantnijverheid) en ridder (oprichting kasteel). Peter Boeckmans (Heemkundige Kring) en Roger Cools (de kunstenaar die de vier bronzen beelden creëerde) mochten op 8 oktober 2022 mee de onthulling doen van de opgewaardeerde dorpspomp.

Meer info:

Wapenschild 200 jaar Congregatie Zusters der Christelijke Scholen

De Congregatie van de Zusters der Christelijke Scholen Vorselaar vierde in 2020 hun 200-jarig bestaan. In 1820 legde priester Lodewijk Vincent Donche er samen met weldoenster gravin Regina della Faille de grondvesten voor een school in de buurt van het kasteel. In deze ‘werkschool’ voor arme kinderen werd in de eerste plaats handenarbeid gedaan en catechismusonderricht gegeven. Later bouwen de Zusters der Christelijke Scholen een belangrijk netwerk aan scholen uit.

Het jubeljaar werd op 2 februari (Maria-Lichtmis) feestelijk geopend met een eucharistieviering voorgegaan door kardinaal Jozef De Kesel. Door corona gingen veel van de andere plechtigheden niet door. Wel werd er een mooie publicatie opgemaakt en de Zusters kregen uit handen van burgemeester Lieven Janssens het ereburgerschap van de gemeente aangeboden, samen met een persoonlijke boodschap van Zijne Majesteit Koning Filip en dit arduinen wapenschild van de congregatie.