header afbeelding

Buurthuis en diamantverleden

diamantmonument

Beluister fragment: Buurthuis en diamantverleden

Omstreeks 1900 leerden de eerste mensen uit de Kempen in Antwerpen een diamant te bewerken. In Vorselaar waren het de gebroeders van Ginniken die hun kennis doorgaven aan hun dorpsgenoten en een fabriek startten in de Kabienstraat. Onder hun impuls is de Vorselaarse diamantnijverheid tot bloei gekomen. Volgens de industrietelling van 1910 waren er toen reeds 7 diamantfabrieken in Vorselaar. In het jaar 1965 was niet minder dan 40% van de actieve bevolking diamantbewerker in ons dorp.

De elektriciteit om de eerste fabrieken draaiende te houden, werd zelf opgewekt. Aan de Doornboom werd kolen gehaald en met paard en kar naar de fabrieken gevoerd en in de machinekamer gestookt om elektriciteit te produceren. Na de aanleg van een elektriciteitsnet ontstonden vele kleine werkplaatsen, waar de stiel vaak in familieverband werd uitgeoefend: de vrouwen sneden en de mannen slepen de diamanten.

Omdat in 1963 wel 27 van de 28 schoolverlatende jongens het steentje gingen bewerken en er in de directe omgeving geen beroepsschool voor diamantbewerking was, heeft met op 1 september 1964 het zevende leerjaar omgevormd tot een eerste leerjaar afdeling Diamant. De locatie was een oude slijperij op de Oostakker met 20 molens. In 1968 waren er 104 leerlingen ingeschreven. In 1977 behaalde het eerste meisje het kwalificatiegetuigschrift. Medio jaren ’80 sloot de diamantschool haar deuren en werd het omgevormd tot een buurthuis.

Marcel en Staf Van Gestel uit Vorselaar vonden eind de jaren zeventig de stofvrije diamantmolen uit. Door hun afzuigsysteem konden de slijpers hun beroep op een gezondere manier uitoefenen.

Erfgoedbord

VVV-Toerisme Vorselaar vzw plaatste i.s.m. de Heemkundige Kring ‘Joris Matheussen’, het gemeentebestuur en de kerkfabriek infoborden bij de belangrijkste erfgoedelementen van Vorselaar. Op de zogenaamde ‘erfgoedborden’ staat achtergrondinformatie en geschiedenis van de monumenten of bezienswaardigheden. Ook bij het buurthuis werd er een erfgoedbord geplaatst.