Vervoerregio vraagt jouw mening!

Vervoerregio

De Vervoerregio Kempen is een bijzonder boeiende regio met een grote verscheidenheid van landelijke gemeenten over kleinstedelijke gebieden tot een centrumstad. Er bestaat een sterke traditie van samenwerking onder de 28 gemeenten in verschillende beleidsdomeinen en over beleidsniveaus heen. Die traditie wordt doorgetrokken in de vervoerregio. Ze organiseren momenteel open tafels om jouw mening te vragen!