header afbeelding

Verkiezingen


Inschrijvingen niet-Belgische kiezers

Heb je niet de Belgische nationaliteit, woon je in Vorselaar en wil je deelnemen aan onze gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober 2024, dan moet je je eerst laten registreren.

Voorwaarden?

  • Minstens 18 jaar oud zijn op 13 oktober 2024.
  • Ingeschreven zijn in het bevolkings-of vreemdelingenregister van de gemeente waar je verblijft op 1 augustus 2024.
  • Ten laatste op 31 juli 2024 een aanvraag ingediend hebben om ingeschreven te worden op de kiezerslijst.

Inschrijven?

Online via link of de formulieren via www.vorselaar.be/eloket/e-loket-burgerzaken:

  • Binnen te brengen bij de dienst Bevolking op het gemeentehuis ten laatste op 31 juli 2024.
  • Per post te versturen aan de dienst Bevolking van het gemeentehuis ten laatste ontvangen op 31 juli 2024.

Was je geregistreerd en wil je uitschrijven? Je kan via een schriftelijke verklaring aan de gemeente waar je ingeschreven bent, afzien van de hoedanigheid van kiezer.

Gratis infosessie op 23 juli

We organiseren een infosessie op dinsdag 23 juli waar we uitleg geven over hoe de verkiezingen verlopen en hoe je je kan registreren.

  • Dinsdag 23 juli om 18u30 (sessie +/- 30 minuten)
  • Inloophuis KomAf, Veldstraat 1B

Je kan die avond ook vragen stellen of een inschrijving op papier invullen bij een medewerker van de gemeente die je zal helpen.