header afbeelding

Verkiezingen 9 juni 2024


Wie moet er gaan kiezen?

  • Belgen (18+) die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente worden automatisch op de kiezerslijst ingeschreven voor alle verkiezingen.
  • Jonge Belgen (16-17 jaar) zullen automatisch op de kiezerslijst staan en moeten verplicht stemmen voor het Europees Parlement.
  • Belgen (18+ en 16-17 jaar) die zijn ingeschreven in de registers van de Belgische consulaire beroepsposten binnen of buiten de Europese Unie. Verdere informatie voor deze kiezers

Wie kan er gaan kiezen?

Waar en wanneer stemmen?

Stemmen doet u in het stembureau dat vermeld staat op uw oproepingsbrief. De stembureaus zijn geopend vanaf 8u en sluiten om 16u wanneer er elektronisch gestemd wordt.

In Vorselaar is er maar één stemlocatie:

Sportcentrum De Dreef
Oostakker 1
2290 Vorselaar

Hoe stemmen?

Onze gemeente stemt digitaal.

De kiezer mag op een gekozen lijst en steeds binnen dezelfde lijst :

  • zijn stem uitbrengen in het vak bovenaan de lijst (lijststem)
  • zijn stem uitbrengen in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaat-titularissen op de gekozen lijst (naamstemmen)
  • zijn stem uitbrengen in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaat-titularissen én één of meerdere kandidaat-opvolgers op de gekozen lijst (naamstemmen)
  • zijn stem uitbrengen in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaat-opvolgers op de gekozen lijst (naamstemmen)

Wanneer de kiezer een of meerdere naamstemmen heeft uitgebracht, maar tegelijk ook voor dezelfde lijst een lijststem heeft uitgebracht, dan wordt de stem bovenaan de lijst als niet-bestaande beschouwd.

Bekijk het stappenplan!

Wat als je niet kan gaan stemmen?

Indien je niet kan gaan stemmen op de dag van de verkiezingen, heb je twee opties:

  • Ofwel geef je een volmacht
  • Ofwel kan je je onthoudingsredenen, samen met je oproepingsbrief, afgeven op het gemeentehuis. Dit kan nog tot vrijdag 7 juni 2024 bij de dienst bevolking. Op de verkiezingsdag kan je je bewijsstukken ook nog afgeven in het stembureau. Na 9 juni 2024 moet je de bewijsstukken zelf doorsturen naar de vrederechter van je kanton die zal oordelen of je redenen al dan niet verantwoord zijn. Vredegerecht Westerlo, Bistplein 13, 2260 Westerlo

Stemmen met een volmacht

Sommige kiezers kunnen hun stem uitbrengen door volmacht te geven aan een andere kiezer. Op deze manier kan de volmachtkrijger stemmen in naam van de volmachtgever. Met een andere kiezer wordt bedoeld een kiezer die op dezelfde kandidaten kan stemmen als een kiezer die de volmacht geeft.  Dus een kiezer binnen eenzelfde kieskring. Een EU burger of minderjarige kiezer geen volmacht uitoefenen voor een meerderjarige Belg omdat zij enkel voor het Europees Parlement kunnen kiezen. Een meerderjarige Belg kan wel een volmacht uitoefenen voor een EU burger, aangezien hij/zij ook deelneemt aan de verkiezing voor het Europees Parlement.

De volmachtkrijger moet eerst zelf stemmen in zijn eigen stembureau. Vervolgens brengt hij/zij een stem uit in het stembureau van de volmachtgever.

Op de dag van de stemming moet de volmachtkrijger, om de volmacht te kunnen uitoefenen, in het bezit zijn van het ingevulde volmachtformulier, de eigen identiteitskaart en de eigen oproepingsbrief met het bewijs dat hij/zij reeds heeft gestemd (= de stempel aangebracht in eigen stembureau).

Een kiezer kan slechts één volmacht uitoefenen.

Download hier de volmachtformulieren!

Volmachtformulieren voor verblijf in het buitenland en als zelfstandige, eventueel met een verklaring op eer, moeten binnengebracht worden ter ondertekening op het gemeentehuis ten laatste 1 dag vóór de verkiezingen.

Demolocatie

Vanaf 7 mei tot 4 juni 2024 zal er een demo-stemcomputer aanwezig zijn in Inloophuis KomAf waar je op onderstaande momenten kan gaan oefenen voor het digitaal stemmen.

KomAf
Veldstraat 1B
2290 Vorselaar

Open op woensdag en donderdag tussen 10u en 12u.

We organiseren één avondopening op woensdag 15 mei. Die dag kan je tussen 18u en 20u langskomen om te oefenen, volmachten te regelen of om je vragen te stellen.

Vrijwilligers

Inwoners die zich kandidaat willen stellen als vrijwillige bijzitters in één van onze 7 stembureaus, mogen dit per mail laten weten via verkiezingen@vorselaar.be en dit kan tot en met 1 mei 2024.

Besluit van de gouverneur

De sperperiode voor verkiezingspubliciteit loopt van vrijdag 9 februari 2024 tot en met zondag 9 juni 2024. De gouverneur van de provincie Antwerpen heeft hiervoor een politiebesluit opgemaakt.

Het besluit kan je hier integraal nalezen.

Deze pagina wordt regelmatig aangevuld.