header afbeelding

Samana

Categorie: Welzijn, Senioren

Samana (ziekenzorg) wil deugddoende sociale contacten creëren voor langdurig zieken, mensen met een beperking of zorgnood én hun mantelzorgers. Dat gebeurt op verschillende manieren. Wie wil, kan regelmatig een bezoekje ontvangen van één van onze vrijwilligers. Onze leden kunnen meedoen met ontspannende bijeenkomsten en uitstappen, die we bewust laagdrempelig en niet te vermoeiend maken. Bovendien bezorgen we onze leden meermaals een attentie en ook de mantelzorgers vergeten we hierbij zeker niet.
Leden, vrijwilligers en mantelzorgers versterken elkaar, ieder naar eigen mogelijkheden.

logo