header afbeelding

Toegankelijkheidsverklaring

Wat

Lokaal bestuur Vorselaar wil dat iedereen de website www.vorselaar.be kan gebruiken, ook mensen met een functiebeperking. Overeenkomstig de Wet van 19 juli 2018 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties, waken we erover dat de website voldoet aan de Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.1.

Nalevingsstatus

De toegankelijkheid van de website werd onderzocht aan de hand van de BOSA Accessibility Check.

Op dit moment (onder voorbehoud van wijzigingen die gebeurd zijn sinds de publicatie van deze verklaring) voldoet de website gedeeltelijk aan de Richtlijnen voor de Toegankelijkheid van Webcontent.

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 1 juli 2021.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website of app is voor iedereen gemakkelijk te gebruiken, ook voor mensen met een functiebeperking. De wetgever legt functioneel-technische en inhoudelijke eisen op voor websites van de overheid. Zo zijn alle belangrijke afbeeldingen beschreven voor blinde bezoekers en zijn teksten contrastrijk en gemakkelijk te vergroten. Alle functionaliteiten zijn ook bruikbaar voor mensen die moeite hebben met het bedienen van een computermuis en een aangepast computerklavier of spraakinvoer gebruiken.

Gekende problemen

Ondanks onze inspanningen om de toegankelijkheid van onze website te waarborgen, is het mogelijk dat je enkele problemen ervaart. Hieronder volgt een beschrijving van bekende beperkingen en mogelijke oplossingen. Neem contact met ons op als je een probleem ondervindt dat hieronder niet wordt vermeld.

  1. Het is mogelijk dat de inhoud van sommige pagina’s niet juist wordt voorgelezen voor gebruikers die een screenreader gebruiken. Het is mogelijk dat blinde gebruikers zelf de correcte voorleestaal moeten kiezen.
  2. Sommige afbeeldingen hebben geen alternatieve tekst of hebben een incorrecte alternatieve tekst. Bezoekers met een visuele beperking zullen het hierdoor mogelijk moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen.
  3. De koppen en tussentitels zijn niet overal op de juiste manier gemarkeerd waardoor het mogelijk meer tijd kost voor blinde gebruikers om de website te gebruiken.
  4. Gebruikers die aangewezen zijn op het toetsenbord, zullen mogelijk problemen ervaren bij het invullen van sommige formulieren.

Feedback en hulp

Ervaar je problemen met het gebruik van de website omwille van een functiepberking? We staan voor jou klaar.

Voor alle vragen en opmerkingen over de toegankelijkheid van deze website en de apps, kan je mailen naar communicatie@vorselaar.be.

Handhavingsprocedure

De Federale Overheidsdienst BOSA is bevoegd als controle-orgaan voor de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van de overheid, zoals voorzien in de Europese Richtlijn (EU) 2016/2102.

Je vindt alle contactgegevens op de website van het Belgian Web Accessibility Office.