Stook slim

vuur

We weten dat het verbranden van afvalstoffen, groenafval, plastiek en behandeld hout uit den boze is. Maar ook het verbranden van proper, droog hout kan schadelijke stoffen met zich meebrengen: neerslaande rook kan geurhinder veroorzaken, hoofdpijn, ademhalingsproblemen en andere ongemakken veroorzaken bij de buren. We geven hier graag enkele tips.

  • Maak het stoken gezellig voor iedereen:
  • Stook nooit bij windstil of mistig weer: de rook blijft hangen, slaat neer, de kachel krijgt te weinig zuurstof. Er is meer risico op CO-vergiftiging en schadelijke stoffen. Als u een andere verwarming heeft, is dit niet toegelaten en kan u een GAS-boete oplopen. 
  • Kijk eens naar uw schouw: is deze hoog genoeg? Zorg ervoor dat de rook goed weg kan.
  • Geef het vuur lucht: smoor de vlammen niet. Is het te warm in huis, verbruik dan minder hout, maar geef uw kachel lucht.
  • Wist u dat er filtersystemen bestaan voor uw schouw? 

 Hinder als gevolg van houtkachels valt onder burenhinder en kan tot een procedure voor de vrederechter komen. Stoken bij windstil en mistig weer kan u een GAS-PV opleveren. Stook dus slim!

Meer info: milieu@vorselaar.be, 014 50 71 29