header afbeelding

Sociaal verwarmingsfonds


De vzw Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in de betaling van de
verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Om recht te hebben
op deze toelage dien je aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

Stijgende energieprijzen zorgen bij veel huishoudens voor problemen
Dat de energieprijzen hard gestegen zijn moeten we je wellicht niet meer vertellen. Kosten voor
wonen, transport en boodschappen worden duurder waardoor het steeds lastiger wordt om elke
maand rond te komen. Misschien is dit voor jou ook het geval.

Voor veel gezinnen en alleenstaanden zijn de prijsstijgingen direct voelbaar in de portemonnee,
maar de stijgingen treffen vooral mensen met een lager inkomen het hardst. Verwarming van je
woning is daarbij de belangrijkste kostenpost in je energierekening.

Kom jij in aanmerking voor een toelage?
De energierekening voor het ene huishouden kan er heel anders uitzien dan voor een ander
huishouden. Men kan zich immers verwarmen met verschillende verwarmingsbronnen zoals gas,
elektriciteit, stookolie, propaangas, enz. En ook de voorwaarden van de leveringscontracten kunnen
nogal verschillen.

De overheid heeft ondertussen heel wat maatregelen genomen om de energierekening van
gezinnen te verlichten. Om jou wegwijs te maken heeft het Sociaal Verwarmingsfonds met ‘Vraag
het aan Mina’ een handige tool uitgewerkt op haar website. In een aantal vragen helpt de digitale
assistente Mina jou op weg om de juiste steunmaatregelen terug te vinden.

Toelagen van het Sociaal Verwarmingsfonds werden verhoogd
Het Sociaal Verwarmingsfonds verstrekt zelf ook toelagen op energie, maar specifiek voor gebruikers
van huisbrandolie of propaangas die zich in een meer kwetsbare situatie bevinden.
Met de stijgende energieprijzen heeft de regering recent beslist om deze toelagen te verhogen en
aan te passen aan de huidige prijzen in de markt. De maximumtoelage werd van 20 cent naar 36
cent per aangekochte liters verhoogd, afhankelijk van jouw specifieke aankoopprijs. Daarnaast werd
de maximumhoeveelheid die betoelaagd kan worden verhoogd van 1500 liter per jaar naar 2000
liter per jaar. Dit alles voor aankopen in bulk (om een mazout- of propaantank te vullen).
Gezinnen die zich verwarmen met huisbrandolie of lamppetroleum (type c) aangekocht aan de
pomp in kleine hoeveelheden of jerrycans kunnen rekenen op een verhoging van een forfaitaire
toelage van 210 euro/jaar naar 456 euro/jaar.

Toelagen van het Sociaal Verwarmingsfonds moeten aangevraagd worden via OCMW Vorselaar!

Vergeet je stookoliepremie van 225 euro niet!
Naast de toelage van het Sociaal Verwarmingsfonds (gericht naar de meer kwetsbare gezinnen)
heeft de regering ook een stookoliepremie van 225 euro voorzien voor elke gebruiker van stookolie
en/of propaangas – in bulk.

Om te genieten van de stookoliepremie van 225 euro dien je een aanvraagprocedure bij de FOD
economie te volgen.

En vergeet niet dat je beide aanvragen kan cumuleren om zo maximaal jou energiefactuur te
drukken!

Meer informatie: www.verwarmingsfonds.be