header afbeelding

Samen dorp maken


We willen onze inwoners op een actieve manier betrekken bij het lokale beleid. Wist je dat Vorselaar maar liefst een 20-tal inspraakplatformen heeft? Sommige zijn formeel en eerder gericht op beleidsmatige thema’s, andere focussen eerder op concrete activiteiten en vormen mee de drijvende kracht achter ons bloeiende gemeenschapsleven.

Recent gingen we ook van start met een werkgroep ‘Samen Dorp Maken’. Het doel van deze werkgroep is om samen na te denken over een stevige toekomstvisie voor Vorselaar. Een langetermijnvisie die zich richt op cruciale thema’s, zoals de ruimtelijke toekomst van ons dorp, nieuwe woonvormen, duurzame mobiliteit, collectieve energie, het zorgaanbod, creatie van een blauwgroen netwerk, … Heb jij interesse om aan te sluiten? Laat het ons weten!

Info: www.vorselaar.be/samendorpmaken, 014 50 71 25, info@vorselaar.be