header afbeelding

RUP ‘Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk’


Op 20 januari 2023 stelde de Vlaamse Regering het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk’ en de gedeeltelijke wijziging van het beschermd cultuurhistorisch landschap ‘Snepkensvijver met omgeving (Grote Heide, Schoutenheide)’ voorlopig vast. De Vlaamse Regering wil hiermee bestemmingswijzigingen en aanpassingen aan de stedenbouwkundige voorschriften doorvoeren.

Bekijk alle informatie over dit ontwerp van gewestelijk RUP!

Over dit ontwerp van gewestelijk RUP loopt een openbaar onderzoek van 21 februari 2023 t.e.m. 21 april 2023.

Tijdens het openbaar onderzoek kan je de documenten online inkijken, op het gemeentehuis (na afspraak ro@vorselaar.be of 014 50 11 01), of bij de Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het departement Omgeving.

Er hebben twee infomarkten plaats:

  • Woensdag 29 maart tussen 16 en 20 uur in De Volle Vaart, Vaartkom 6 in Grobbendonk.
  • Donderdag 30 maart tussen 16 en 20 uur in OC De Vrede, Lichtaartseweg 131 in Olen.

Schrijf je hier in voor de infomarkt!

Je kan tijdens het openbaar onderzoek en uiterlijk op 21 april 2023 opmerkingen of bezwaren bezorgen op één van de volgende manieren:

  • per aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs aan de Vlaamse Regering, p/a Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Koning Albert II-laan 20, bus 7 te 1000 Brussel
  • digitaal via website
  • afgifte tegen ontvangstbewijs in het gemeentehuis