header afbeelding

Ruimen provinciale waterlopen


In Vorselaar onderhoudt de provincie Antwerpen al onze waterlopen (uitgezonderd de Aa en Kleine Nete die in beheer zijn van de VMM). Elk najaar, van september tot december, maait ze overtollige vegetatie en worden zwerfvuil en andere hindernissen verwijderd.

Door de klimaatverandering, maar ook door de verstedelijking en verharding, krijgen waterlopen steeds meer water te verwerken in tijden van hevige regenval. De vlotte doorstroming van de waterlopen is dan cruciaal, maar door een te snelle afvoer raakt de bedding stroomafwaarts snel vol en stijgt de kans dat de waterloop buiten haar oevers treedt. Anderzijds treden steeds langere periodes van droogte op, wat nefast is voor landbouw en natuur. Daarvoor is het cruciaal om het water plaatselijk langer op te houden.

In het verleden werden waterlopen volledig gemaaid. De functie van de waterloop was louter de vlotte afvoer van het water naar zee. Die aanpak is ondertussen achterhaald. Vooral in bredere waterlopen wordt meer en meer een ecologisch maaibeheer toegepast. Hierbij wordt een stroomgeul gemaaid, maar blijft een deel van de vegetatie staan. Op die manier is (vertraagde) afvoer gegarandeerd, maar zakt het waterpeil in de zomer minder weg. Het water heeft de kans om in de bodem te filtreren. Bovendien zorgt de smallere stroomgeul voor een hoger debiet in tijden van droogte, met hogere zuurstofconcentraties tot gevolg. De watergebonden fauna en flora blijven gespaard van een totale kaalslag en vissen vinden een vluchtweg tijdens de uitvoering van de maaiwerken.

Als je meer wil weten over het onderhoud en de gebruikte technieken, kan je terecht op www.provincieantwerpen.be. Zie je iets dat niet thuishoort in de waterloop en mogelijk hinder veroorzaakt, aarzel dan niet om dit te signaleren via www.meldpuntwaterlopen.be.