header afbeelding

Routedokter


Onze regio heeft een uitgebreid netwerk van wandel- en fietsknooppunten. Geregeld komen er nieuwe verbindingen of zijn er aanpassingen nodig. De routedokters van onze provincie zijn dan het aanspreekpunt.

Merk je problemen of mogelijke verbeteringen? Via het meldpunt www.routedokter.be kan je op de kaart aanduiden waar het probleem zich situeert. Geniet van onze wandel- en fietspracht!