Rook- en vuurverbod provincie

provincie

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) kondigt code oranje af voor de provincie Antwerpen.  Het  is erg droog in onze natuur –en heidegebieden en bossen en daarom is het brandgevaar er erg groot.  Daarom geldt er vanaf vandaag een rook –en vuurverbod in deze gebieden. Omdat het ook elders in de provincie droog en brandgevaarlijk is, zijn kampvuren op het volledige grondgebied van de provincie verboden. 

Raadpleeg het besluit.