header afbeelding

Riolerings- en wegenwerken centrum


Na veel voorbereidend werk, vergunningsprocedures en het aanstellen van een aannemer (DCA nv), komen we nu toe aan de uitvoering van deze geplande werken in het centrum. Onvermijdelijk zal er een impact zijn op mobiliteit en zullen de werken enige overlast met zich meebrengen. Maar door een gecoördineerde aanpak met alle partners – Aquafin, Pidpa, gemeente Grobbendonk, Fluvius, FiberKlaar, Proximus en Telenet – werken we toekomstgericht, efficiënt en hinder- en tijdbesparend.

De voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen en de eigenlijke riolerings- en wegenwerken door aannemer DCA nv worden bewust in verschillende fases uitgevoerd. Die werden heel grondig voorbereid met het studiebureau, de rioolbeheerders, de twee gemeenten, de politie, De Lijn en de verschillende nutsmaatschappijen. Een schematisch overzicht van deze fasering vind je steeds terug in de meest recente versie op www.vorselaar.be/werken.

Onder coördinatie van Pidpa, zijn de nutsmaatschappijen al enige tijd bezig met noodzakelijke voorbereidende werken. Ze zijn gestart in de Dijkbaan en vervolgens werden belangrijke leidingen gelegd onder het kruispunt Lepelstraat – Dijkbaan en onder het kruispunt Goorbergenlaan, door te boren langs Hofeinde – Lepelstraat. Onlangs werd de voorbereidende fase ter hoogte van Thomas More richting Markt en Nieuwstraat gestart. Vanaf 7 februari tot en met 4 maart zal er in kleinere werfopstellingen gewerkt worden in de zijkant van de straat waardoor plaatselijk een rijbaanversmalling nodig is, al dan niet met verkeerslichten. Nadien lopen de voorbereidende werken nog door in Lepelstraat, Hofeinde en Goorbergenlaan.

Vanaf 28 februari start de aannemer DCA nv met de eerste fase voor de rioleringswerken op de Markt en het deel van de Nieuwstraat. Hierdoor zal deze werfzone worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Er zullen omleidingen worden voorzien richting Herentals langs Goorbergenlaan – Mgr. Donchelei – Kerkstraat – Riemenstraat en richting Grobbendonk langs Nieuwstraat – Veldstraat – Dijkbaan – Lepelstraat. Deze fase zal enkele maanden in beslag nemen. We houden je op de hoogte via onze website, bewonersbrieven, sociale mediakanalen en Info Vorselaar.

Voor de reizigers met openbare busdiensten hebben wij het volledige omleidingsplan doorsproken met De Lijn. Zo werd er steeds gezocht naar zo goed mogelijke oplossingen voor de routes en om de haltes te bedienen of vervanghaltes te voorzien. De halte ter hoogte van OG Vorselaar (Riemenstraat) blijft behouden voor beide rijrichtingen. Voor de halte op de Markt worden vervanghaltes voorzien in de buurt:
voor de bussen richting Herentals komt de halte in de Kerkstraat, net voor het kruispunt met de Markt
voor de bussen richting Grobbendonk komt de halte in de Nieuwstraat, ter hoogte van lokaal dienstencentrum Sprankel!

De eerste fase van de werken zal lopen t.e.m. 22 juni 2022. Hierin zit ook nog een periode vervat waarin een bijkomend deel zal aangepakt worden, namelijk het kruispunt Markt – Kerkstraat – Riemenstraat. Die werken zullen plaatsvinden tijdens de 2 weken paasvakantie en de 2 weken daaropvolgend. Voor deze periode zijn we genoodzaakt een andere omleiding te voorzien. Hiervan brengen we je later op de hoogte.