header afbeelding

Rijcoaches gezocht


Voor kwetsbare jongeren is het halen van een rijbewijs vaak niet evident. Velen hebben geen auto ter beschikking of hebben niemand om hen te begeleiden. En een rijopleiding is duur.

Zonder rijbewijs verminderen vandaag helaas nog altijd de kansen op werk aanzienlijk. Heel wat werkgevers verwachten dat je een rijbewijs hebt en industrieterreinen, waar meestal wel werk voor laaggeschoolden te vinden is, zijn amper te bereiken met het openbaar.
De fiets is een mooi alternatief, maar niet voor wie meer dan 20 km ver woont of geen netwerk heeft om kinderen naar school te brengen of van de opvang te halen.

Waarheid, durven of doen

MOEF!Neteland en de activeringsdienst van Neteland Zorg & Welzijn doen het gewoon. Ze slaan de handen in elkaar om kwetsbare jongeren toch aan een rijbewijs te helpen en zo hun kansen op werk te vergroten. In samenwerking met KWB en de Kempische Rijschool bieden ze een financieel en praktisch haalbaar pakket op maat van de jongere aan. Dat pakket bestaat uit zes uren rijles, een wagen met rijcoach en de voorbereiding van het praktisch examen.
Deelnemen aan dit traject kan alleen op doorverwijzing door de sociale diensten van Neteland Zorg & Welzijn of MOEF!Neteland.

Rijcoaches gezocht

Om hun project te kunnen realiseren zoeken Neteland Zorg & Welzijn en MOEF!Neteland nog vrijwilligers om de rol van rijcoach op te nemen. De rijcoaches kunnen rekenen op de nodige ondersteuning, zoals een opfrissing van de wegcode en een opleiding rijkennis overbrengen. Ze kunnen de wagen van Neteland Zorg & Welzijn en MOEF!Neteland gebruiken, die ook de verzekering van bestuurder en rijcoach regelen.
Vrijwilligers mogen zich melden bij Hans Cools: hans.cools@regioneteland.be, 0491 62 68 32.

Algemene inlichtingen over dit project: Inge Mampaey, inge.mampaey@regioneteland.be, 0492 13 51 29