header afbeelding

Publieke participatie uitstel van desactivering kernreactoren Doel 4 en Tihange 3


Tot 20 mei 2023 loopt een inspraakperiode over het uitstel van de desactivatie van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3.

Het milieueffectrapport over het uitstel van de desactivering van de kernreactoren doel 4 en Tihange 3 en een niet-technische samenvatting zijn te vinden via Openbare raadpleging over de verlenging van de levensduur van Doel 4 en Tihange 3 | FOD Economie (fgov.be)

Alle informatie is te vinden  op de website van het departement Omgeving IBO (vlaanderen.be)..