header afbeelding

Publieke consultatie VLAREM-wijziging: zwemmen in open water   


Dit ontwerpbesluit bevat samengevat volgende wijzigingen:

  • Een versoepeling van de bestaande voorwaarden om als zwemzone erkend te worden. De milieutechnische voorwaarden in afdeling 5.32.8 van titel II van het VLAREM worden aangepast met betrekking tot het zwemmen in open water zodat het eenvoudiger wordt om een zwemzone te starten met behoud van de veiligheid voor de zwemmers.
  • De introductie van een nieuwe categorie van zwemwateren zonder beheerder. Dit biedt de mogelijkheid voor lokale besturen om, zo laagdrempelig mogelijk, zelf in bijkomende zwemlocaties te voorzien op hun grondgebied.

Je kan het dossier ter plaatse inkijken bij het Departement Omgeving of downloaden via:

Gedurende die periode kan iedereen opmerkingen doorgeven:

  • per mail via  vlarem@vlaanderen.be
  • per brief naar Departement Omgeving, Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel