header afbeelding

Openbaar onderzoek plan-MER


Van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022 wordt een openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en over het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma EFMZVA 2021 – 2027 georganiseerd (artikel 4.2.11 van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM)). Het ontwerp van plan-MER, met het ontwerp passende beoordeling als bijlage, het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Programma EFMZVA 2021 – 2027 en de richtlijnen die opgesteld werden voor de opmaak van het plan-MER zijn hier beschikbaar:

Opmerkingen op het plan-MER en ontwerp Programma kunnen uiterlijk 14 maart 2022 bezorgd worden:

 • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
  • Departement Landbouw en Visserij – Dienst Visserij
   Plan-MER 0269 – EFMZVA
   Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel,
 • per e-mail aan: departement@lv.vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak OO plan-MER 0269 EFMZVA’ in de titel),
 • of via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis of stadhuis.

Na het openbaar onderzoek zal het Departement Landbouw en Visserij en de aangestelde erkende Mer-coördinator (Tractebel) de opmerkingen bundelen en verwerken en overdragen aan Team MER, waarna deze een kwaliteitsbeoordeling zal uitvoeren.