header afbeelding

Openbaar onderzoek Lokaal Materialenplan (2023-2030)


Momenteel werkt OVAM aan een nieuw uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2023-2030, namelijk het Lokaal Materialenplan.

Conform artikel 18§7 van het decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen organiseert de gemeente het openbaar onderzoek van dit plan en de bijhorende plan-MER.

Het ontwerp ligt – op afspraak ter inzage in ons gemeentehuis –  van 1 juni 2022 tot en met 31 juli 2022.  

Je kan het dossier inzien via:

Opmerkingen van het publiek

Gedurende bovenstaande periode kan je bezwaren en opmerkingen op dit ontwerpplan of op de plan-MER schriftelijk overmaken aan OVAM.

  • Via mail naar plan@ovam.be
  • Per brief op het volgende adres:
    OVAM
    Ontwerp Lokaal Materialenplan
    Stationsstraat 110
    2800 Mechelen