header afbeelding

Op weg naar circulair bouwen


De omschakeling naar een circulaire bouweconomie in Vlaanderen is nodig. Om de uitdagingen van de klimaatsverandering aan te gaan, efficiënter met grondstoffen om te springen en onze impact op het milieu te verminderen.

Het nieuwe ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’ geeft vorm aan deze circulaire ambities voor de Vlaamse bouwsector, voor de periode 2022 tot 2030. De doelstellingen in het programma dragen dan ook bij aan de maatschappelijke uitdagingen die gekoppeld zijn aan het inzetten van materialen en hulpstoffen. De grootste focus ligt op het circulaire beheer van materialen die zich in bestaande bouwwerken bevinden en op de circulaire keuzes bij het ontwerpen en (ver)bouwen van nieuwe of te vernieuwen bouwwerken.

Dit beleidsprogramma vormt het nieuwe kader voor de overheid en de bouwsector om vanaf 2022 tot 2030 samen stappen vooruit te zetten richting een circulaire bouweconomie. Vele betrokken sectororganisaties, overheden, onderzoeksinstellingen, VVSG, gemeenten, bedrijven,… hebben er actief aan meegewerkt.

Voor de Vlaamse Regering dit ontwerp-beleidsprogramma kan goedkeuren, loopt er vanaf 16 augustus tot en met 15 oktober 2021 een openbaar onderzoek. Iedereen kan dan bezwaren of opmerkingen overmaken via beleidsplanbouw@ovam.be of per post naar de OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

U kan het nieuw ontwerp-beleidsprogramma raadplegen op de OVAM website.