header afbeelding

Ontlenen van herbruikbare bekers

Herbruikbare bekers

Sinds 1 januari 2020 moeten alle organisatoren van evenementen – van schoolfeesten tot grote festivals – drank serveren in duurzame, herbruikbare bekers of glazen. Eénmalige drankverpakkingen zoals wegwerpbekers, blikjes, brikjes, petflessen, … zijn verboden.

Dranken mogen wel nog aangekocht worden in eenmalige grote verpakkingen, maar moeten aan het publiek in herbruikbare bekers of glazen aangeboden worden. De verpakking van de dranken moet gesorteerd worden als glas en PMD en afgevoerd worden voor recyclage.

Met deze maatregel wordt een belangrijke stap gezet richting het verduurzamen van evenementen. Meer info over deze regelgeving vind je hier.  

Wat biedt de gemeente aan?

De gemeente ondersteunt de erkende Vorselaarse verenigingen door in de gemeentelijke uitleendienst 1.650 herbruikbare bekers te voorzien, inclusief handige opbergboxen. De herbruikbare bekers worden per volledige box van 330 stuks gratis uitgeleend.

Deze bekers kunnen eenvoudig online gereserveerd worden via de gemeentelijke uitleendienst, ten minste 14 dagen voor het plaatsvinden van het evenement. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de herbruikbare bekers wordt jouw aanvraag bevestigd.

Op- en afhaling

Na reservatie en bevestiging door de gemeentelijke uitleendienst worden de herbruikbare bekers en opslagboxen door de ontlener afgehaald én teruggebracht bij voorziening De Troon, Sassenhout 43 in Vorselaar, met wie de gemeente samenwerkt. Afspraken voor op- en afhaling:

  • De ontlener neemt op voorhand contact op met dagbesteding De Troon via het nummer 0473 75 99 14 met vermelding van de reservatie.
    • Het gereserveerde materiaal kan – in overleg – de laatste weekdag voorafgaand aan het evenement worden opgehaald.
    • Het materiaal moet op dezelfde locatie teruggebracht worden – in overleg -op de eerstvolgende weekdag na het evenement.
    • De ontlener tekent af bij het ophalen én terugbrengen van de herbruikbare bekers en opslagboxen.

Inzamelsysteem

De ontlener verbindt zich ertoe om aan zijn publiek kenbaar te maken dat het met herbruikbare drinkbekers werkt die terug ingeleverd moeten worden na consumptie. Hiervoor voorziet de ontlener een inzamelsysteem naar keuze (al dan niet met statiegeld, een waarborg en zo nodig ook met een controlesysteem.)

Schade en verlies

Alle herbruikbare bekers en opslagboxen moeten uitgespoeld en netjes opgeborgen zijn alvorens ze teruggebracht worden naar dagbesteding De Troon. Bij terugname worden de herbruikbare bekers geteld en gecontroleerd. Niet uitgespoelde, vuile bekers en opslagboxen worden als beschadigd aangerekend. Voor verdwenen of beschadigde bekers en opslagboxen wordt de volgende kostprijs in rekening gebracht:

  • € 0,5 per beker
  • € 31 per opslagbox (de box zelf, zonder bekers)

Annulatie

Indien de ontlener zijn reservatie wil annuleren, dient dit ten laatste 7 dagen voor het plaatsvinden van het evenement via het gemeentelijk evenementenloket te worden gemeld (evenementen@vorselaar.be of 014 50 71 34).