header afbeelding

Ons diamantverleden vandaag


Honderd jaar van leuke maar ook droevige verhalen, verwijzingen, materiële en immateriële sporen van de slijpersnijverheid in onze dorpen… We zien ze overal nog terugkomen: in namen van voetbalploegen, café’s, straatnamen, verenigingen en bedrijven… Het zijn getuigen van de belangrijke rol die de diamantslijperij speelde en vandaag nog speelt in onze regio.

Er wordt goed gezorgd voor dat erfgoed: met name in het Kempens diamantcentrum en de voormalige Slijperij Lieckens. Materiële overblijfselen werden verzameld, geïnventariseerd en gewaardeerd…

En dan zijn er nog de massa’s verhalen en anekdotes. Elke familie in onze regio heeft wel zijn herinnering aan en link met ‘het steentje’. Diamantslijpen was een levenswerk, het schepte een band en maakte onze gemeenschap tot wat ze vandaag is. De groep levende getuigen van de diamantslijperij in de Kempen wordt steeds dunner. Dit erfgoed is te kostbaar en betekenisvol om verloren te laten gaan. Het is onherroepelijk met ons DNA verweven geraakt.

Er ligt een boeiende opdracht en een ware uitdaging op ons te wachten! Namelijk ervoor zorgen dat dit erfgoed ook vandaag nog een rol kan spelen, dat het niet enkel iets is dat we met enige afstand moeten aanschouwen of erger, dat verloren zou gaan. Dat kan enkel met een frisse blik en een hedendaagse aanpak! Want in de verbindende rol die het steentje vroeger had, willen we hem vandaag terug laten schitteren.

En daarom gaat Erfgoedcel Kempens Karakter samen met haar partners en u op zoek naar een nieuwe invulling voor het diamantverhaal. Zo zorgen we samen voor dit erfgoed en waken we erover dat het bewaard blijft voor ons en de  komende generaties.

Doe mee!

Kom naar de inspiratiesessie en zet mee de krijtlijnen uit voor het toekomstverhaal van ons diamantverleden. 

  • Hoe geven we dit verhaal en dit erfgoed een plek vandaag? 
  • Hoe houden we het verhaal levendig voor de komende generaties? 
  • Hoe zorgen we ervoor dat ‘de diamant’ ons opnieuw verbindt? 

0p donderdag 29 september verzamelen al wie hier mee over wil nadenken in het gemeentehuis van Nijlen. We starten om 19.30 uur (welkom vanaf 19u) en sluiten af rond 21.30 uur. Wees welkom. Wel graag inschrijven via www.diamantverhaal.be.

Vervolgens kan je vanaf 30 september concrete ideeën indienen via www.diamantverhaal.be. Wil je een herinnering ontvangen als deze digitale ideeënbus toegankelijk is? Registreer je dan alvast op deze site.

De resultaten van deze oefening worden eind 2022 bekend gemaakt.