header afbeelding

Onderhoud asfaltwegen Sassenhout, Dennenlaan, Vispluk & Heiken


Een aantal asfaltwegen vertoont ernstige slijtage. In afwachting van een structurele heraanleg bij toekomstige rioleringswerken werd beslist om het asfaltwegdek hier en daar een noodzakelijke en grondige onderhoudsbeurt te geven. Concreet gaat het over volgende wegen:

  • Sassenhout/Dennenlaan: zone tussen kruispunt N153 Poederleeseweg en Bergstraat (overgang naar klinkerverharding).
  • Vispluk: zone tussen bocht met Proosthoevebaan en Vispluk huisnr. 34/63 – kortweg de zone tussen de betonverhardingen van Vispluk waar de handelaars ‘de 40’, de Roskam en de Wingerd gevestigd zijn.
  • Vispluk ter hoogte van bocht met Plein
  • Heiken: zone tussen brug Aa en kapelletje. De 3 wegen richting gemeentegrens met Herentals (Meivuurstraat, Heiken/Heikenstraat en Lenteheide) worden plaatselijk hersteld.
  • Er gebeuren plaatselijke herstellingen (affreezen en nieuwe asfaltlaag) en het wegdek wordt op de meeste plaatsen vervolgens voorzien van een nieuwe bestrijking en slemlaag.

De bedoeling is om die werken nog tijdens de zomer uit te voeren: na het bouwverlof in augustus, dus nog vóór de schoolstart. Let wel: deze werken zijn weersafhankelijk. Een concrete datum is er dus nog niet.

Samen met de aannemer stellen we alles in het werk om de ongemakken tot een minimum te beperken. Bij zo’n asfalteringswerken is een omleiding in beide richtingen echter noodzakelijk. Dat zorgt er ook voor dat het herstel degelijk en snel te laten uitvoeren.

De concrete datum en omleidingen zullen meteen nog eens worden gecommuniceerd zodra dat concreet ingepland is met de aannemer. Alvast onze excuses voor de tijdelijke ongemakken en bedankt voor je begrip.