Captatieverbod waterlopen

waterlopen

Vanaf 17 juli 2020 wordt het captatieverbod op onbevaarbare waterlopen binnen de provincie Antwerpen aangepast. Het captatieverbod van 10 juni 2020 wordt opgeheven.

Het nieuwe besluit verbiedt het capteren van water uit alle onbevaarbare waterlopen in volgende stroomgebieden:

Orgaandonatie

Een orgaandonor schenkt na zijn overlijden een gezond orgaan aan iemand van wie het orgaan ongezond is. Helaas zijn er donoren tekort. Patiënten komen zo op een wachtlijst terecht en sterven soms voor ze aan een transplantatie toekomen. De procedure is veranderd. Alle informatie over het doneren van lichaamsmateriaal lees je hier.

Project Marktplein

De jongste jaren hebben we al heel wat vernieuwingen aangebracht in ons dorpscentrum. Bij deze werken maakten we steeds gebruik van dezelfde soort materialen en legden we de nadruk op meer ontmoetingsruimte, meer uitstraling, meer groen en meer ontharding. Als sluitstuk van de dorpskernvernieuwing gaan we nu het Marktplein vernieuwen en een echt gemeentepark aanleggen. Alle informatie en veelgestelde vragen kan je nu ook op onze website lezen. Bovendien kan je ook jouw mening geven!

Fietspad Zuiderbaan

Binnenkort start Grobbendonk in samenwerking met de provincie Antwerpen wegenwerken in de Zuiderbaan en het Kremersgat. Daarnaast zullen ook asfalteringswerken plaatsvinden in een gedeelte van de Heirbaan. Aangezien deze straten vaak gebruikt worden om richting Vorselaar te rijden willen we jullie ook graag op de hoogte brengen van deze werken.

De werken aan de Heirbaan zullen pas starten op 22 juni en nemen twee weken in beslag.

Rook- en vuurverbod provincie

Het Agentschap voor Natuur en Bos kondigde verleden week code oranje af voor de provincie Antwerpen. Doordat het erg droog is in onze natuur –en heidegebieden en bossen, is het brandgevaar er erg groot. Code oranje zal wellicht enige tijd van toepassing blijven,

Containerpark open vanaf 7 april

containerpark

Het containerpark is vanaf dinsdag 7 april opnieuw open. Maar we vragen om NIET naar het containerpark te komen, tenzij het dringend is. Kom enkel als je bezoek niet langer kan uitgesteld worden. Bovendien kan je niet met alle afvalstromen op het containerpark terecht, omdat het containerpark bepaalde afvalstromen zelf niet kan afvoeren. De lijst kan je momenteel vinden op www.vorselaar.be/corona.

 

Coachingstraject Mooimakers

mooimakers

Een gezellige gemeente is een propere, mooie gemeente waar we graag wonen. Daarom is Vorselaar toegetreden tot een coachingstraject van Mooimakers binnen de werking van Vlaanderen Mooi. Dit coachingtraject wordt mee gecoördineerd door IOK Afvalbeheer.

Vlaanderen Mooi is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. 

200-jarig bestaan

zusters

De Congratie van de Zusters der Christelijke Scholen Vorselaar viert dit jaar hun 200-jarig bestaan! Op 2 februari werd de start gegeven van het feestjaar met een besloten viering in de kloosterkapel. Bekijk de viering opnieuw via het YouTube-kanaal van de Congregatie.Wil jij op de hoogte blijven van al deze activiteiten? Raadpleeg dan regelmatig deze pagina.

Investeren in de toekomst

luchtfoto

Op 4 december werd het strategisch meerjarenplan van Vorselaar goedgekeurd door OCMW- en gemeenteraad. Er is de voorbije maanden hard aan gewerkt door de diensten en het schepencollege. Het gaat om een uitgebreid plan (366 pagina’s) met een grondige omgevingsanalyse en meer dan 300 concrete acties die gepland worden in deze legislatuur.

Er is een opvallend zwaar investeringsprogramma voorzien met tal van projecten die al vele jaren worden voorbereid en de komende jaren Vorselaar van straatbeeld sterk doen veranderen.

Pagina's