Vernieuw je rijbewijs

In juli 2010 werden de eerste elektronische Europese rijbewijzen (bankkaartmodel) afgeleverd. Deze modellen kennen een administratieve geldigheid van 10 jaar. Na 10 jaar moet je het rijbewijs vernieuwen in het gemeentehuis. In tegenstelling tot de elektronische identiteitskaarten ontvang je geen brief als je rijbewijs vervalt. Je moet zelf de einddatum checken en tijdig de hernieuwing van je rijbewijs aanvragen.
 

Hulp via Sociale Dienst

Heb jij moeilijkheden? De maatschappelijk werkers van onze sociale dienst zijn goed op de hoogte van maatregelen die jou kunnen helpen. Ben je financieel getroffen door de coronacrisis? Aarzel niet om hulp te vragen! Samen met jou wordt er naar een oplossing gezocht. Wacht niet te lang. Hoe eerder je hulp zoekt, hoe makkelijker de oplossing zal zijn.

Opgelet: de sociale dienst werkt enkel op afspraak! Je kan contact opnemen via 014 50 00 21 of ocmw@vorselaar.be.

 

Heropening cafetaria Sprankel!

heropening_cafetaria

De cafetaria van het lokaal dienstencentrum is al enkele weken opnieuw open! Ze zijn opnieuw open maandag tot en met donderdag van 9u30 tot 12u en van 13u30 tot 16u en op vrijdag van 9u30 tot 12u. Er werden een aantal tafels verwijderd en ieder krijgt een plaatsje op 1,5 meter van elkaar. De vrijwilligers en medewerkers dragen headshields. Je moet nog steeds reserveren en het maximum van 21 personen blijft. Voorlopig is er nog geen dorpsrestaurant en zijn er nog geen activiteiten mogelijk (bv. ook geen kaarten).

Captatieverbod waterlopen

waterlopen

Vanaf 17 juli 2020 wordt het captatieverbod op onbevaarbare waterlopen binnen de provincie Antwerpen aangepast. Het captatieverbod van 10 juni 2020 wordt opgeheven.

Het nieuwe besluit verbiedt het capteren van water uit alle onbevaarbare waterlopen in volgende stroomgebieden:

Orgaandonatie

Een orgaandonor schenkt na zijn overlijden een gezond orgaan aan iemand van wie het orgaan ongezond is. Helaas zijn er donoren tekort. Patiënten komen zo op een wachtlijst terecht en sterven soms voor ze aan een transplantatie toekomen. De procedure is veranderd. Alle informatie over het doneren van lichaamsmateriaal lees je hier.

Fietspad Zuiderbaan

Binnenkort start Grobbendonk in samenwerking met de provincie Antwerpen wegenwerken in de Zuiderbaan en het Kremersgat. Daarnaast zullen ook asfalteringswerken plaatsvinden in een gedeelte van de Heirbaan. Aangezien deze straten vaak gebruikt worden om richting Vorselaar te rijden willen we jullie ook graag op de hoogte brengen van deze werken.

De werken aan de Heirbaan zullen pas starten op 22 juni en nemen twee weken in beslag.

Rook- en vuurverbod provincie

Het Agentschap voor Natuur en Bos kondigde verleden week code oranje af voor de provincie Antwerpen. Doordat het erg droog is in onze natuur –en heidegebieden en bossen, is het brandgevaar er erg groot. Code oranje zal wellicht enige tijd van toepassing blijven,

Containerpark open vanaf 7 april

containerpark

Het containerpark is vanaf dinsdag 7 april opnieuw open. Maar we vragen om NIET naar het containerpark te komen, tenzij het dringend is. Kom enkel als je bezoek niet langer kan uitgesteld worden. Bovendien kan je niet met alle afvalstromen op het containerpark terecht, omdat het containerpark bepaalde afvalstromen zelf niet kan afvoeren. De lijst kan je momenteel vinden op www.vorselaar.be/corona.

 

Coachingstraject Mooimakers

mooimakers

Een gezellige gemeente is een propere, mooie gemeente waar we graag wonen. Daarom is Vorselaar toegetreden tot een coachingstraject van Mooimakers binnen de werking van Vlaanderen Mooi. Dit coachingtraject wordt mee gecoördineerd door IOK Afvalbeheer.

Vlaanderen Mooi is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. 

Pagina's