Bomen Schranshoeve

beuken

De komende weken zullen de drie rode beuken achteraan de Schranshoeve gekapt worden. De laatste jaren zijn de beuken sterk achteruit gegaan als gevolg van de te hoge waterstand in de vest enkele jaren geleden. Op dit moment zijn de bomen is zeer slechte staat. Beuken zijn gevoelige bomen die bij aftakeling gevaarlijk kunnen worden. De groendienst neemt extra maatregelen om de overblijvende beuken op de Schranssite te beschermen. De drie beuken zullen vervangen worden door drie inlandse eiken, die even majestueus kunnen worden maar beter tegen extreme weersomstandigheden kunnen.

 

Bevolkingsonderzoek

dikkedarmkanker

Maart= maand van het bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker. De tijd vliegt: twee jaar is zo voorbij. Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een uitnodigingsbrief als je tot de leeftijdsgroep (50 tot en met 74 jaar) behoort en het twee jaar geleden is dat je een stoelgangstaal liet onderzoeken. Wil je weten wanneer je een uitnodiging in de brievenbus mag verwachten?

Aanbod voor G-sporters

gsport

Wil je een fit G-voel? En hou je ervan met anderen te beweGen? Kom dan meedoen met een G-sportkamp tijdens de paasvakantie of met een nieuwe lessenreeks speciaal voor G-sporters! G-sport geeft mensen met een beperking de kans om hun talenten te ontplooien. Alle oefeningen worden aangepast op maat van elke sporter.

Papieren zakken voor GFT

gft

Vanaf nu kan je een papieren zakje gebruiken om je gft in te verzamelen. De grootte van de zak (10 liter) is ideaal om te gebruiken in de keuken. De papieren zak houdt je keukenemmertje en je gft-container proper! De papieren zakken voor gft vervangen de huidige bio-afbreekbare zakken. Uiteraard mag je de bio-afbreekbare zakken die je nog hebt, gebruiken tot ze op zijn. Ze zitten verpakt in een pakket van 80 stuks en kosten € 8/pakket.

Serviceflats vrij

serviceflat

Vanaf (half) maart zijn er 2 flats vrij in het complex De Schittering, Nieuwstraat 11 A-X. Elke flat is 54 m2 groot en bestaat uit een leefruimte, keuken, berging, 1 slaapkamer, eigen terras en binnentuin. Er is een personenalarm aanwezig en domotica die de veiligheid vergroot. Er is een woonassistent in de week en een aanspreekpunt in het weekend. Het complex sluit aan bij het lokaal dienstencentrum Sprankel! waar je elke weekdag terecht kan voor activiteiten.

200-jarig bestaan

zusters

De Congratie van de Zusters der Christelijke Scholen Vorselaar viert dit jaar hun 200-jarig bestaan! Op 2 februari werd de start gegeven van het feestjaar met een besloten viering in de kloosterkapel. Bekijk de viering opnieuw via het YouTube-kanaal van de Congregatie.Wil jij op de hoogte blijven van al deze activiteiten? Raadpleeg dan regelmatig deze pagina.

Doe de woontest

thuisindetoekomst

Hoe we leven verandert razendsnel. Hoe we wonen ook. Maken we in de toekomst plaats voor meer groen? Hoe pakken we parkeerproblemen aan? Wordt het contact met onze buren beter? Kan iedereen straks te voet naar de supermarkt? Wat er allemaal anders wordt, is niet altijd even duidelijk. Daarom lanceert de Vlaamse overheid samen met Vorselaar en andere lokale besturen Thuis in de Toekomst. Via deze online woontest geef jij jouw bestuur informatie over hoe je graag wilt wonen: wat je belangrijk vindt en wat niet. En daarmee kunnen jullie samen plannen voor de toekomst maken.

Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen

ruimte

De provincie Antwerpen maakt een Beleidsplan Ruimte op voor haar grondgebied. Daarin geeft ze haar visie op de ruimte in de provincie zodat er in de toekomst voor iedereen ruimte is om te wonen, te werken en te leven. Duurzaam omgaan met de beschikbare ruimte is immers noodzakelijk voor de toekomstige generaties én voor het milieu en het klimaat.

Stormschade 2019

vlaamseoverheid

De storm en rukwinden die tussen 9 en 15 maart 2019 plaatsvonden zijn erkend als ramp. Dit betekent dat inwoners uit onze gemeente een schadevergoeding kunnen aanvragen bij het Vlaams Rampenfonds. Dit kan hier online tot en met dinsdag 31 maart 2020. Dien je aanvraag bij voorkeur digitaal in via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds. Zo ben je zeker dat je aanvraag correct en volledig werd ingediend. Bijkomende informatie vind je op de website van het Vlaams Rampenfonds.

Investeren in de toekomst

luchtfoto

Op 4 december werd het strategisch meerjarenplan van Vorselaar goedgekeurd door OCMW- en gemeenteraad. Er is de voorbije maanden hard aan gewerkt door de diensten en het schepencollege. Het gaat om een uitgebreid plan (366 pagina’s) met een grondige omgevingsanalyse en meer dan 300 concrete acties die gepland worden in deze legislatuur.

Er is een opvallend zwaar investeringsprogramma voorzien met tal van projecten die al vele jaren worden voorbereid en de komende jaren Vorselaar van straatbeeld sterk doen veranderen.

Pagina's